Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
            13.11.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            25.09.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            12.06.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            22.05.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            27.02.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            11.02.2014   Hovudsamarbeidsutvalet
            07.11.2013   Hovudsamarbeidsutvalet
            05.09.2013   Hovudsamarbeidsutvalet
            23.05.2013   Hovudsamarbeidsutvalet
            28.02.2013   Hovudsamarbeidsutvalet
            07.11.2012   Hovudsamarbeidsutvalet
            05.10.2012   Hovudsamarbeidsutvalet
            27.06.2012   Hovudsamarbeidsutvalet
            13.03.2012   Hovudsamarbeidsutvalet
            24.11.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            17.10.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            01.09.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            26.05.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            07.04.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            23.02.2011   Hovudsamarbeidsutvalet
            23.11.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
            30.09.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
            06.07.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
                          Telefonmøte/Deltakarane frå fylkeshuset møter på UTLA, 1300
                      Møteprotokoll
                      0010/10 - Bedriftshelseteneste for fylkeskommunen -...
            27.05.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
            15.04.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
            17.02.2010   Hovudsamarbeidsutvalet
            17.12.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            05.11.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            12.10.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            27.08.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            26.08.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            03.06.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            11.05.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            16.04.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            20.02.2009   Hovudsamarbeidsutvalet
            20.11.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            19.08.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            20.05.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            15.04.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            11.03.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            19.02.2008   Hovudsamarbeidsutvalet
            23.11.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            06.11.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            18.09.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            19.06.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            22.05.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            11.04.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            07.02.2007   Hovudsamarbeidsutvalet
            24.11.2006   Hovudsamarbeidsutvalet
            14.06.2006   Hovudsamarbeidsutvalet
            23.05.2006   Hovudsamarbeidsutvalet
            27.03.2006   Hovudsamarbeidsutvalet
            08.02.2006   Hovudsamarbeidsutvalet
            25.11.2005   Hovudsamarbeidsutvalet
            26.10.2005   Hovudsamarbeidsutvalet
            15.09.2005   Hovudsamarbeidsutvalet
            19.05.2005   Hovudsamarbeidsutvalet
            17.02.2005   Hovudsamarbeidsutvalet
            26.11.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            20.10.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            21.09.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            02.06.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            08.03.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            11.02.2004   Hovudsamarbeidsutvalet
            07.11.2003   Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet