Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
            08.12.2014   Fylkesutvalet som klagenemnd
            18.06.2014   Fylkesutvalet som klagenemnd
            09.12.2013   Fylkesutvalet som klagenemnd
            27.11.2013   Fylkesutvalet som klagenemnd
            26.06.2013   Fylkesutvalet som klagenemnd
            30.01.2013   Fylkesutvalet som klagenemnd
                          Fylkeshuset - møterom Sygna,
                      Møteprotokoll
                      0001/13 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå...
                      0002/13 - Klage frå Frank Ytredal Drosjer på avvising av...
            29.11.2011   Fylkesutvalet som klagenemnd
            09.11.2011   Fylkesutvalet som klagenemnd
            29.06.2011   Fylkesutvalet som klagenemnd
            27.04.2011   Fylkesutvalet som klagenemnd
            18.10.2010   Fylkesutvalet som klagenemnd
            29.09.2010   Fylkesutvalet som klagenemnd
            30.08.2010   Fylkesutvalet som klagenemnd
            30.06.2010   Fylkesutvalet som klagenemnd
            22.03.2010   Fylkesutvalet som klagenemnd
            26.08.2009   Fylkesutvalet som klagenemnd
            01.07.2009   Fylkesutvalet som klagenemnd
            10.06.2009   Fylkesutvalet som klagenemnd
            18.02.2009   Fylkesutvalet som klagenemnd
            28.01.2009   Fylkesutvalet som klagenemnd
            12.11.2008   Fylkesutvalet som klagenemnd
            26.09.2008   Fylkesutvalet som klagenemnd
            02.09.2008   Fylkesutvalet som klagenemnd
            14.11.2007   Fylkesutvalet som klagenemnd
            04.07.2007   Fylkesutvalet som klagenemnd
            26.03.2007   Fylkesutvalet som klagenemnd
            14.03.2007   Fylkesutvalet som klagenemnd
            18.10.2006   Fylkesutvalet som klagenemnd
            29.08.2006   Fylkesutvalet som klagenemnd
            01.02.2006   Fylkesutvalet som klagenemnd
            14.12.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            16.11.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            28.09.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            04.07.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            17.06.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            01.06.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            11.04.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            30.03.2005   Fylkesutvalet som klagenemnd
            30.11.2004   Fylkesutvalet som klagenemnd
            26.02.2004   Fylkesutvalet som klagenemnd
            04.11.2003   Fylkesutvalet som klagenemnd
            21.08.2003   Fylkesutvalet som klagenemnd
            01.07.2003   Fylkesutvalet som klagenemnd
            05.11.2002   Fylkesutvalet som klagenemnd
            25.06.2002   Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet