Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Hermansverk, 1000
                      Møteprotokoll
                      0050/02 - AVTALE MED KOMMUNANE OM DRIFTSTILSKOT TIL...
                      0051/02 - AVTALE MED KOMMUNANE OM DRIFTSTILSKOT TIL...
                      0052/02 - FYLKESDELPLAN FOR LANDBRUK
                      0053/02 - BUDSJETT 2003 / ØKONOMIPLAN 2003-06
                      0054/02 - FUNKSJONSPLAN OG ROMPROGRAM FOR BLÅKLOKKA...
                      0055/02 - REVISJONSORDNINGA I FYLKESKOMMUNEN.
                      0056/02 - FORDELING AV MIDLAR - KAP. 551.60 TILSKOT TIL...
                      0057/02 - HALVVEGSVURDERING AV DET INTERNASJONALE ARBEIDET...
                      0058/02 - VAL AV NYTT MEDLEM TIL TRAFIKKTRYGGINGSUTVALET
                      0059/02 - FYLKESPLANMELDING - FYLKESPLAN 2001 - 2004
                      0060/02 - ETABLERING AV VESTLANDSRÅDET - GODKJENNING AV...
                      0061/02 - BUDSJETT 2002 - ENDRINGAR I DESEMBER 2002
                      0062/02 - FRAMTIDIG ORGANISERING AV FORBRUKARRÅDET
                      0063/02 - SAMARBEIDSPROSJEKT LUNA MINERAL A/S-SOGN OG...
                      0064/02 - VAL AV MEDLEMER TIL VESTLANDSRÅDET
                      0065/02 - GARANTI FOR SOGN OG FJORDANE ENERGI AS SINE LÅN
                      0066/02 - FRÅSEGN OM AKUTTFUNKSJONANE I HELSERGIONEN -...
                      0067/02 - FRÅSEGN OM TENESTETILBOD FRÅ HELSE FØRDE
                      0068/02 - FRÅSEGN OM HYDRO SI FRAMTIDIGE VERKSEMD I ÅRDAL...
                      0069/02 - VAL AV FYLKESVALSTYRE
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet