Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
                          Alexandra Hotell, Loen, 1000
                      Møteprotokoll
                      0011/03 - FYLKESKOMMUNEREKNESKAPEN 2002 - TIL DESISJON
                      0012/03 - FYLKESBARNEVERNET I SOGN OG FJORDANE, ROGALAND OG...
                      0013/03 - KONTROLLUTVALET - ÅRSRAPPORT 2002
                      0014/03 - DELTAKING I ETABLERING AV INFORMASJONS- OG...
                      0015/03 - NYE FLEIRÅRIGE AVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG...
                      0016/03 - AVVIKLING AV SAVOS
                      0017/03 - UTNEMNING AV SOGN OG FJORDANE SOM EIT "TRYGT...
                      0018/03 - FRAMTIDIGE STRATEGIAR FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
                      0019/03 - STRATEGIAR FOR INVESTERINGAR I UTSTYR, BYGG OG...
                      0020/03 - FJORD AKER AS - ANSVARLEG LÅN
                      0021/03 - FRAMLEGG TIL SKYSSREGLEMENT FOR SKYSS AV ELEVAR I...
                      0022/03 - ENDRA FORMER FOR MEDVERKNAD OG SAMARBEID - NYTT...
                      0023/03 - FYLKESKOMMUNALT TILSKOTT TIL BREIBAND - PRINSIPP
                      0024/03 - POLITISK ORGANISERING I SOGN OG FJORDANE...
                      0025/03 - BUDSJETT 2003 TERTIALRAPPORT 1
                      0026/03 - FN SINE STANDARDREGLAR FOR LIK SJANSE FOR...
                      0027/03 - SØKNAD OM Å FÅ SOGN OG FJORDANE SOM NYTT...
                      0028/03 - FYLKESVEGANLEGGET FV 698 HOPLAND - HENNEBYGDA -...
                      0029/03 - KONTOR- OG MAGASINLOKALER FOR FYLKESARKIVET,...
                      0030/03 - VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNALT ENØKFOND
                      0031/03 - ÅRSRAPPORT 2002
                      0032/03 - FYLKESDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI - ENDELEG...
                      0033/03 - VEGDIREKTORATET OG REGIONVEGSJEFEN SITT FORSLAG...
                      0034/03 - VEDTAK MED HEIMEL I FULLMAKT GJEVEN AV...
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet