Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Hermansverk, kl 1000
                      Møteprotokoll
                      0039/03 - AVTALE MELLOM FJORD NORGE AS OG SOGN OG FJORDANE...
                      0040/03 - LUSTER VIDAREG. SKULE - SAMARBEIDSAVTALE...
                      0041/03 - MO OG JØLSTER VIDAREGÅANDE SKULE, AVD. MO -...
                      0042/03 - MØTEBØKENE FOR FYLKESUTVALET OG HOVUDUTVALA - TIL...
                      0043/03 - BYGGEPROSJEKT "HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE" - ...
                      0044/03 - TERTIALRAPPORT 2/03
                      0045/03 - IVERKSETJING AV NY POLITISK ORGANISERING
                      0046/03 - ETABLERING AV STIFTINGA SOGN OG FJORDANE...
                      0047/03 - NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015
                      0048/03 - ENDRING AV VEDTEKTENE FOR STIFTINGA LANGVIN
                      0049/03 - RAPPORT OM INTERNASJONALT ARBEID 2003
                      0050/03 - BYGGEPROSJEKT "ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE" - TIL...
                      0051/03 - FRAMTIDIG REKNESKAPSFØRING AV PENSJON
                      0052/03 - ENDRING I REGLEMENTET FOR KONTROLLUTVALET
                      0053/03 - VEDTAK MED HEIMEL I FULLMAKT GJEVEN AV...
                      0054/03 - FORSØK MED KOMMUNAL OPPGÅVEDIFFERENSIERING
                      0055/03 - HØYRING- KVALITETSUTVALGET SI INNSTILLING; NOU...
                      0056/03 - FASTSETJING AV REGLEMENT FOR ELEV- OG...
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet