Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Hermansverk, 1000
                      Møteprotokoll
                      0001/04 - TELEFONREGLEMENT FOR SOGN OG FJORDANE...
                      0002/04 - RETNINGSLINER FOR OMSTILLINGSSTATUS
                      0003/04 - OMSTILLINGSSTATUS - FLORA KOMMUNE
                      0004/04 - OMSTILLINGSSTATUS - ÅRDAL KOMMUNE
                      0005/04 - OMSTILLINGSSTATUS - HØYANGER KOMMUNE
                      0006/04 - FELLES INNSPARINGSKRAV 2006-07
                      0007/04 - FYLKESKOMMUNEN SOM REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR I DET...
                      0008/04 - PLANSYSTEM OG BYGGESAKSRUTINER
                      0009/04 - MÅLØY VIDAREG. SKULE - NY MARITIM AVDELING
                      0010/04 - FJORDINVEST A/S - EVT. KJØP AV AKSJAR
                      0011/04 - SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE - AVD KAUPANGER -...
                      0012/04 - STRATEGISK HANDLINGSPROGRAM FOR VIDAREGÅANDE...
                      0013/04 - RASSIKRING AV FV 92 BJORDAL - MATRE
                      0014/04 - TALL SHIPS RACE 2008 - MÅLØY - SØKNAD OM TILSKOT
                      0015/04 - ÅRSRAPPORT 2003
                      0016/04 - HØYRING - FORSKRIFT OM REVISJON AV- OG FORSKRIFT...
                      0017/04 - FYLKESKOMMUNEREKNESKAPEN 2003 - TIL DESISJON
                      0018/04 - KONTROLLUTVALET - ÅRSRAPPORT 2003
                      0020/04 - FRÅSEGN TIL STORTINGSMELDING NR. 24 NASJONAL...
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet