Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
                          Rica Sunnfjord - Førde, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0001/14 - Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane...
                      0002/14 - Godkjenning av rekneskap 2013 for Sogn og...
                      0003/14 - Årsrapport 2013 - konsesjonskraft og...
                      0004/14 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 -...
                      0005/14 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2016 - revidert...
                      0006/14 - Årsmelding 2013 - Kontrollutvalet
                      0007/14 - Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap -...
                      0008/14 - Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane
                      0009/14 - Fylkestinget sitt årlege møte med Fjord1 AS
                      0010/14 - Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og...
                      0011/14 - Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for...
                      0012/14 - Tilbod om International Baccalaureate (IB) som...
                      0013/14 - Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av...
                      0014/14 - Investeringar og drift ved Sogn Jord- og...
                      0015/14 - Årsmelding for skuleåret 2013/2014
                      0016/14 - Evaluering av ordninga: Elev- og lærlingombod
                      0017/14 - Tertialrapport 1/14
                      0018/14 - Høyringsuttale til rapport frå ekspertgruppe om...
                      0019/14 - Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn...
                      0020/14 - Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport...
                      0021/14 - Karlegging av sjø og sjøbotn
                      0022/14 - Regional plan for Nordfjella - slutthandsaming
                      0023/14 - Ev. bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar...
                      0024/14 - Beitedyr og rovviltforvaltning - uttale
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet