Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
                          Førde - Sunnfjord hotell,
                      Møteprotokoll
                      0008/07 - Framlegg til riksvegbudsjett 2008
                      0009/07 - Kjøp av revisjonstenester 2006 - økonomisk...
                      0010/07 - Vurdering av evt sal av fylkeskommunen sine...
                      0011/07 - St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn -...
                      0012/07 - Registrering av verv og økonomiske interesser
                      0013/07 - Godkjenning av rekneskapen for 2006
                      0014/07 - Søknad om forskottering av rassikring av rv. 55...
                      0015/07 - Tertialrapport 1/07
                      0016/07 - Søknad om statstilskot til kulturbygg i Sogn og...
                      0017/07 - Årsmelding frå Kontrollutvalet 2006
                      0018/07 - Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i...
                      0019/07 - Nyval til fylkesvalstyret
                      0020/07 - Vidareføring av ordninga med elev- og...
                      0021/07 - Fusjon mellom Sogn og Fjordane Energi A/S og...
                      0022/07 - Årsrapport 2006
                      0023/07 - Lønsramme for sentraladministrasjonen
                      0024/07 - Fleksibel skuleskyss for elevar i vidaregåande...
                      0025/07 - Leikanger kommune: Fullfinansiering av rv 55...
                      0026/07 - Rekrutterings- og stabiliseringstiltak i den...
                      0027/07 - Utprøving av alternative driftsmodellar for den...
                      0028/07 - Årsmelding skuleåret 2006/2007
                      0029/07 - Samlokalisering av offentlege kontor i Førde
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet