Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
                          Kviknes Hotel, Balestrand, 1000
                      Møteprotokoll
                      0015/09 - Møte med Sogn og Fjordane Energi AS om...
                      0016/09 - Fylkestinget sitt møte med Fjord1 Nordvestlandske...
                      0017/09 - Årsrapport 2008
                      0018/09 - Godkjenning av rekneskapen for 2008
                      0019/09 - Tertialrapport 1/09
                      0020/09 - Forvaltningsreforma - handlingsrom, ambisjonar og...
                      0021/09 - Oppgradering av ferjemateriell til Værlandet -...
                      0022/09 - Handlingsplan for likestilling, likeverd og...
                      0023/09 - Omdisponering av tildelte midlar til skuleskyss -...
                      0024/09 - Kjøp av forvaltningsrevisjon
                      0025/09 - Årsmelding 2008 - Kontrollutvalet
                      0026/09 - Verksemdplan - kontrollutvalet
                      0027/09 - Godsframføring til Gulen og Solund i perioden...
                      0028/09 - Bruk av opsjon Daløy - Haldorneset og Askvoll...
                      0029/09 - Utvida ferjetilbod i sambandet Askvoll - Gjervik
                      0030/09 - Opera Nordfjord - finansieringsavtale mellom Eid...
                      0031/09 - Drifts- og vedlikehaldskontraktar - endring av...
                      0032/09 - Årsmelding skuleåret 2008/2009
                      0033/09 - Utviding av aksjekapitalen i Lutelandet Utvikling...
                      0034/09 - Retta emisjon for Gulen og Masfjorden Utvikling...
                      0035/09 - Kostnadsauke fastlandssamband til Ytre Gulen -...
                      0036/09 - Viktig å utvikle offshore vindkraft i fylket
                      0037/09 - Rv 60 Olden - Innvik
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet