Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
                          Fylkeshuset Leikanger - møterom FIRDA, 1000
                      Møteprotokoll
                      0055/09 - Utført selskapskontroll 2009
                      0056/09 - Plan for forvaltningsrevisjon 2010 - 2012
                      0057/09 - Forvaltningsrevisjon 2009 - Hordalandsavtalen
                      0058/09 - Møtebøker for fylkesutvalet og hovedutvala - til...
                      0059/09 - Næringsretta strategi for forsking og utvikling
                      0060/09 - Fylkeskommunen si konsesjonskraftomsetjing
                      0061/09 - Val av nytt medlem til KS sitt fylkesmøte
                      0062/09 - Plan for rekruttering og stabilisering av...
                      0063/09 - Fylkeskommunalt eigarskap i Innovasjon Norge
                      0064/09 - Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale...
                      0065/09 - Revidering av delegeringsreglement
                      0066/09 - Strategi for satsinga på fornybar energi i Sogn...
                      0067/09 - Avtale om driftstilskot til Nordfjord Folkemuseum...
                      0068/09 - Vestlandsrådet - samarbeidsavtale,...
                      0069/09 - Risikoanalyse av finansporteføljen
                      0070/09 - Endringar i budsjett for 2009
                      0071/09 - Båtrutetilbodet i Gulen og Solund kommune frå...
                      0072/09 - Prioritering av rassikring på fylkesvegnettet...
                      0073/09 - Handlingsprogram fylkesvegnettet 2010 - 2013 (19)
                      0074/09 - Investeringsplan 2010-2013
                      0075/09 - Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet