Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
                          Flora Samfunnshus, Florø, 1000
                      Møteprotokoll
                      0018/10 - Forvaltningsrevisjon 2009 - Kompetanseprofil i...
                      0019/10 - Forvaltningsrevisjon 2010 - Vedtaksoppfølging
                      0020/10 - Møtebøker for fylkesutvalet og hovudutvala - til...
                      0021/10 - Årsmelding for skuleåret 2009/2010
                      0022/10 - Utøving av eigarskap - Fylkestinget sitt møte med...
                      0023/10 - Utøving av eigarskap - Fylkestinget sitt møte med...
                      0024/10 - Godkjenning av rekneskap og årsrapport for 2009
                      0025/10 - Fylkesplanmelding 2010
                      0026/10 - Trivselshagen IKS - idrettsdel, finansiering av...
                      0027/10 - Kulturkort for ungdom
                      0028/10 - Strategiplan DKS 2010-2014
                      0029/10 - Samarbeid om felles oppreisingsordning for...
                      0030/10 - Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging...
                      0031/10 - Reiselivsplan for Sogn og Fjordane 2010 - 2025.
                      0032/10 - Oppretting og kriteriar for Marint...
                      0033/10 - Formidlingssenter på tusenårsstaden Gulatinget -...
                      0034/10 - Forskning og utvikling 2011 - 2014
                      0035/10 - Planleggingsprogram fylkesvegnettet 2011 - 2013
                      0036/10 - Tertialrapport 1/10
                      0037/10 - Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy as
                      0038/10 - U-båt vraket må hevast
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet