Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Leikanger, 1000
                      Møteprotokoll
                      0049/10 - Selskapskontroll 2010 - Handsaming av rapport
                      0050/10 - Vedtak med heimel i fullmakt gjeven av...
                      0051/10 - Kunstmuseum i Førde - Utvida kostnadsramme
                      0052/10 - Val til styret for Musea i Sogn og Fjordane
                      0053/10 - Kulturkort for ungdom
                      0054/10 - Fylkessoge for Sogn og Fjordane
                      0055/10 - Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og...
                      0056/10 - Søknad om auka tilskot til internasjonal...
                      0057/10 - Ferdigstilling av fylkesareanen Fosshaugane...
                      0058/10 - Aksjekapitalutviding i Fjord Invest Såkorn as
                      0059/10 - Forskottering på fylkesveg
                      0060/10 - Inngåing av samarbeidsavtale mellom...
                      0061/10 - Endringar i forskrift for dekking av...
                      0062/10 - Endring i prioritert gruppe E for...
                      0063/10 - Oppretting av eit felles interkommunalt selskap...
                      0064/10 - Konvertering av ansvarleg lån i Fjord1...
                      0065/10 - Sikkerheitssenteret i Måløy - ny satsing
                      0066/10 - Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-14
                      0067/10 - Omstrukturering av Botnaneset Industriselskap AS
                      0068/10 - Søknad om fritak frå politiske verv - nyval
                      0069/10 - Endringar i Budsjett 2010
                      0070/10 - Varig løysing for fv. 391 Bygstad - Laukeland
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet