Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
                          Kvikne Hotel, Balestrand, 1000
                      Møteprotokoll
                      0019/11 - Forvaltningsrevisjon 2010 - Individuelt tilpassa...
                      0020/11 - Årsmelding 2010 - Kontrollutvalet
                      0021/11 - Årsmelding 2010 og Tilstandsrapport 2010 for...
                      0022/11 - Årsmelding for skuleåret 2010/2011
                      0023/11 - Utøving av eigarskap - Fylkestinget sitt møte med...
                      0024/11 - Utøving av eigarskap - Fylkestinget sitt møte med...
                      0025/11 - Nominasjon av kvernsteinsbrota i Hyllestad til...
                      0026/11 - Utbetring av kryss mellom rv 5 og fv 211 i...
                      0027/11 - Riksvegbudsjett 2012 - høyring
                      0028/11 - Revidering av arbeidsvilkår for folkevalde - ...
                      0029/11 - Utbetring av Undalstunnel på fv. 57
                      0030/11 - Godkjenning av rekneskap og årsrapport for 2010
                      0031/11 - Status for prosjekt Kabelferje Hisarøy
                      0032/11 - 45-minuttregionen - tilslutning til...
                      0033/11 - Regional plan for vindkraft
                      0035/11 - Rapportering på finansporteføljen pr 30.april...
                      0036/11 - Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og...
                      0037/11 - Tertialrapport 1/11
                      0038/11 - Val av styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane
                      0039/11 - Stad Skipstunnel - søknad om støtte
                      0040/11 - Utbetring av innseglinga til Svelgen hamn.
                      0041/11 - Fylkeskommunen si konsesjonskraftomsetjing
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet