Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
            05.11.2014   Finansutvalet
            24.09.2014   Finansutvalet
            18.06.2014   Finansutvalet
            02.04.2014   Finansutvalet
            29.01.2014   Finansutvalet
            13.11.2013   Finansutvalet
            06.11.2013   Finansutvalet
            25.09.2013   Finansutvalet
            26.06.2013   Finansutvalet
            08.04.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0001/13 - Budsjett 2014 / økonomiplan 2014-17:...
            07.11.2012   Finansutvalet
            15.10.2012   Finansutvalet
            26.09.2012   Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet