Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet
            24.11.2011   Vestlandsrådet
            14.06.2011   Vestlandsrådet
            13.01.2011   Vestlandsrådet
            22.10.2010   Vestlandsrådet
            11.06.2010   Vestlandsrådet
                          Rica Sunnfjord Hotell, Førde, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0007/10 - E39 Kyststamvegen - finansiering og...
                      0008/10 - Avslutting av prosjektet "Ekspressbuss...
                      0009/10 - Vestlandsrådet og NSC/CPMR
                      0010/10 - Innspill til arbeid mot å utarbeide en...
                      0011/10 - Nasjonal medfinansiering NORA - Nordatlantisk...
                      0012/10 - Sak om ny petroleumsmelding - Norsk sokkel, ny...
                      0013/10 - Skriv og meldingar 2010
                      0014/10 - Omorganisering av ABM-feltet. Nye oppgåver for...
                      0015/10 - Stad skipstunnel
            26.02.2010   Vestlandsrådet
            01.12.2009   Vestlandsrådet
            17.09.2009   Vestlandsrådet
            27.05.2009   Vestlandsrådet
            24.04.2009   Vestlandsrådet
            26.02.2009   Vestlandsrådet
            18.11.2005   Vestlandsrådet
            30.09.2005   Vestlandsrådet
            22.06.2005   Vestlandsrådet
            22.04.2005   Vestlandsrådet
            14.03.2005   Vestlandsrådet
            04.03.2005   Vestlandsrådet
            12.01.2005   Vestlandsrådet