Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet
            24.11.2011   Vestlandsrådet
            14.06.2011   Vestlandsrådet
            13.01.2011   Vestlandsrådet
            22.10.2010   Vestlandsrådet
            11.06.2010   Vestlandsrådet
            26.02.2010   Vestlandsrådet
            01.12.2009   Vestlandsrådet
            17.09.2009   Vestlandsrådet
            27.05.2009   Vestlandsrådet
            24.04.2009   Vestlandsrådet
            26.02.2009   Vestlandsrådet
            18.11.2005   Vestlandsrådet
            30.09.2005   Vestlandsrådet
            22.06.2005   Vestlandsrådet
            22.04.2005   Vestlandsrådet
            14.03.2005   Vestlandsrådet
            04.03.2005   Vestlandsrådet
                          Bergen Kongressenter, Håkonsgt. 5, Bergen, 0900
                      Møteprotokoll
                      0013/05 - VESTLANDSFORSØKET - PLANPROGRAM 2005
                      0014/05 - Transportplan for Vestlandet
                      0015/05 - Universell utforming - eventuell tildeling av...
                      0016/05 - FRAMTIDA TIL KYSTSTAMVEGUTVALET
                      0017/05 - Nasjonal transportplan 2006-2015 -...
                      0018/05 - Årsmelding og rekneskap 2004
                      0019/05 - Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og...
                      0020/05 - St.meld. nr 14 (2004-2005) - Sjøtryggleik og...
            12.01.2005   Vestlandsrådet