Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet
            24.11.2011   Vestlandsrådet
            14.06.2011   Vestlandsrådet
            13.01.2011   Vestlandsrådet
            22.10.2010   Vestlandsrådet
            11.06.2010   Vestlandsrådet
            26.02.2010   Vestlandsrådet
            01.12.2009   Vestlandsrådet
            17.09.2009   Vestlandsrådet
            27.05.2009   Vestlandsrådet
            24.04.2009   Vestlandsrådet
            26.02.2009   Vestlandsrådet
            18.11.2005   Vestlandsrådet
            30.09.2005   Vestlandsrådet
            22.06.2005   Vestlandsrådet
                          Ulstein Hotell, Ulsteinvik, 0900
                      Møteprotokoll
                      0028/05 - Handlingsplanen - rapport 1....
                      0029/05 - Forprosjekt - Vestlandsprogrammet for nye...
                      0030/05 - Forskingsmeldinga og Vestlandet
                      0031/05 - Luftfart på Vestlandet - rapport frå...
                      0032/05 - Riksregulativet for ferjetakstar - høyring
                      0033/05 - Reis i vest /Nasjonal standard for elektronisk...
                      0034/05 - Vestlandsforsøket - omdisponeringar på post 31 og...
                      0035/05 - Nasjonal transportplan 2006-2015 -...
            22.04.2005   Vestlandsrådet
            14.03.2005   Vestlandsrådet
            04.03.2005   Vestlandsrådet
            12.01.2005   Vestlandsrådet