Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
            19.11.2014   Trafikktryggingsutvalet
            10.09.2014   Trafikktryggingsutvalet
            09.04.2014   Trafikktryggingsutvalet
            03.02.2014   Trafikktryggingsutvalet
            19.11.2013   Trafikktryggingsutvalet
                          Quality Sogndal Hotel, Sogndal, Kl 10:00
                      Offentlig protokoll
                      0011/13 - Skriv og meldingar Trafikktryggingsutrvalet
                      0012/13 - Møteplan Trafikktryggingsutvalet 2014
                      0013/13 - Fylkeskommunal handlingsplan for Trafikktrygging...
                      0014/13 - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerheit på veg...
            03.09.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.09.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.08.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.06.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.06.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.04.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.04.2013   Trafikktryggingsutvalet
            06.02.2013   Trafikktryggingsutvalet
            04.12.2012   Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet