Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
            19.11.2014   Trafikktryggingsutvalet
            10.09.2014   Trafikktryggingsutvalet
            09.04.2014   Trafikktryggingsutvalet
                          Sunnfjord Hotel, Førde, Kl 10:00
                      Møteprotokoll
                      0004/14 - Skriv og meldingar- Fylkestrafikktryggingsutvalet
                      0005/14 - Fylkeskommunal handlingplan - gjennomføring av...
            03.02.2014   Trafikktryggingsutvalet
            19.11.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.09.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.09.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.08.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.06.2013   Trafikktryggingsutvalet
            13.06.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.04.2013   Trafikktryggingsutvalet
            03.04.2013   Trafikktryggingsutvalet
            06.02.2013   Trafikktryggingsutvalet
            04.12.2012   Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet