Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
            04.06.2014   Likestillingsutvalet
            15.05.2013   Likestillingsutvalet
            23.05.2012   Likestillingsutvalet
            09.11.2011   Likestillingsutvalet
            25.05.2011   Likestillingsutvalet
                          Fylkeshuset, Sygna, KL 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/11 - Likestillingsarbeid i 2010
            01.07.2009   Likestillingsutvalet
            25.05.2009   Likestillingsutvalet
            28.01.2009   Likestillingsutvalet
            08.12.2008   Likestillingsutvalet
            02.09.2008   Likestillingsutvalet
            02.07.2008   Likestillingsutvalet
            30.01.2008   Likestillingsutvalet
            14.03.2007   Likestillingsutvalet
            02.02.2005   Likestillingsutvalet
            30.01.2004   Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet