Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
            09.12.2014   Kontrollutvalet
            25.11.2014   Kontrollutvalet
            28.10.2014   Kontrollutvalet
            21.10.2014   Kontrollutvalet
            06.10.2014   Kontrollutvalet
            23.09.2014   Kontrollutvalet
            26.08.2014   Kontrollutvalet
            17.06.2014   Kontrollutvalet
            27.05.2014   Kontrollutvalet
            07.05.2014   Kontrollutvalet
            18.03.2014   Kontrollutvalet
            30.01.2014   Kontrollutvalet
            26.11.2013   Kontrollutvalet
            24.09.2013   Kontrollutvalet
            27.08.2013   Kontrollutvalet
            18.06.2013   Kontrollutvalet
            28.05.2013   Kontrollutvalet
            02.04.2013   Kontrollutvalet
            15.03.2013   Kontrollutvalet
            22.01.2013   Kontrollutvalet
            27.11.2012   Kontrollutvalet
            17.10.2012   Kontrollutvalet
            01.10.2012   Kontrollutvalet
            03.09.2012   Kontrollutvalet
            20.06.2012   Kontrollutvalet
            22.05.2012   Kontrollutvalet
            26.03.2012   Kontrollutvalet
            30.01.2012   Kontrollutvalet
            29.11.2011   Kontrollutvalet
            08.11.2011   Kontrollutvalet
            04.10.2011   Kontrollutvalet
            30.08.2011   Kontrollutvalet
            21.06.2011   Kontrollutvalet
            26.05.2011   Kontrollutvalet
            11.05.2011   Kontrollutvalet
            06.04.2011   Kontrollutvalet
            25.03.2011   Kontrollutvalet
            22.03.2011   Kontrollutvalet
            08.02.2011   Kontrollutvalet
            30.11.2010   Kontrollutvalet
                          Fylkeshuset, møterom Frøya, 09:00
                      Møteprotokoll
                      0037/10 - Selskapskontroll 2010 - Handsaming av rapport
                      0038/10 - Forvaltningsrevisjon 2010 - Individuelt tilpassa...
                      0039/10 - Møteplan for kontrollutvalet 2011
                      0040/10 - Vurdering av uavhengigheit - Deloitte
                      0041/10 - Skriv, meldingar og orienteringar 30.11.2010.
            27.10.2010   Kontrollutvalet
            22.09.2010   Kontrollutvalet
            26.08.2010   Kontrollutvalet
            22.06.2010   Kontrollutvalet
            19.05.2010   Kontrollutvalet
            21.04.2010   Kontrollutvalet
            17.03.2010   Kontrollutvalet
            24.02.2010   Kontrollutvalet
            20.01.2010   Kontrollutvalet
            24.11.2009   Kontrollutvalet
            21.10.2009   Kontrollutvalet
            12.10.2009   Kontrollutvalet
            23.09.2009   Kontrollutvalet
            26.08.2009   Kontrollutvalet
            17.06.2009   Kontrollutvalet
            20.05.2009   Kontrollutvalet
            16.04.2009   Kontrollutvalet
            20.03.2009   Kontrollutvalet
            04.03.2009   Kontrollutvalet
            21.01.2009   Kontrollutvalet
            17.12.2008   Kontrollutvalet
            25.11.2008   Kontrollutvalet
            18.10.2008   Kontrollutvalet
            24.09.2008   Kontrollutvalet
            26.08.2008   Kontrollutvalet
            19.06.2008   Kontrollutvalet
            21.05.2008   Kontrollutvalet
            22.04.2008   Kontrollutvalet
            26.03.2008   Kontrollutvalet
            27.02.2008   Kontrollutvalet
            23.01.2008   Kontrollutvalet
            27.11.2007   Kontrollutvalet
            08.11.2007   Kontrollutvalet
            09.10.2007   Kontrollutvalet
            29.08.2007   Kontrollutvalet
            23.05.2007   Kontrollutvalet
            25.04.2007   Kontrollutvalet
            14.03.2007   Kontrollutvalet
            07.03.2007   Kontrollutvalet
            24.01.2007   Kontrollutvalet
            11.12.2006   Kontrollutvalet
            28.11.2006   Kontrollutvalet
            16.10.2006   Kontrollutvalet
            20.09.2006   Kontrollutvalet
            12.06.2006   Kontrollutvalet
            24.05.2006   Kontrollutvalet
            03.04.2006   Kontrollutvalet
            22.03.2006   Kontrollutvalet
            28.02.2006   Kontrollutvalet
            25.01.2006   Kontrollutvalet
            12.12.2005   Kontrollutvalet
            29.11.2005   Kontrollutvalet
            15.11.2005   Kontrollutvalet
            12.10.2005   Kontrollutvalet
            21.09.2005   Kontrollutvalet
            23.08.2005   Kontrollutvalet
            15.06.2005   Kontrollutvalet
            25.05.2005   Kontrollutvalet
            11.04.2005   Kontrollutvalet
            30.11.2004   Kontrollutvalet
            12.10.2004   Kontrollutvalet
            22.09.2004   Kontrollutvalet
            20.08.2004   Kontrollutvalet
            26.05.2004   Kontrollutvalet
            10.05.2004   Kontrollutvalet
            17.03.2004   Kontrollutvalet
            21.01.2004   Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet