Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
            25.11.2014   Hovudutval for opplæring
            29.10.2014   Hovudutval for opplæring
            23.09.2014   Hovudutval for opplæring
            17.06.2014   Hovudutval for opplæring
            27.05.2014   Hovudutval for opplæring
            25.03.2014   Hovudutval for opplæring
            12.02.2014   Hovudutval for opplæring
            19.12.2013   Hovudutval for opplæring
            26.11.2013   Hovudutval for opplæring
            30.10.2013   Hovudutval for opplæring
            24.09.2013   Hovudutval for opplæring
            14.08.2013   Hovudutval for opplæring
            07.06.2013   Hovudutval for opplæring
            28.05.2013   Hovudutval for opplæring
            15.04.2013   Hovudutval for opplæring
            04.04.2013   Hovudutval for opplæring
            26.02.2013   Hovudutval for opplæring
            10.12.2012   Hovudutval for opplæring
            27.11.2012   Hovudutval for opplæring
            31.10.2012   Hovudutval for opplæring
            25.09.2012   Hovudutval for opplæring
            22.08.2012   Hovudutval for opplæring
            25.06.2012   Hovudutval for opplæring
            13.06.2012   Hovudutval for opplæring
            22.05.2012   Hovudutval for opplæring
            28.03.2012   Hovudutval for opplæring
            15.02.2012   Hovudutval for opplæring
            29.11.2011   Hovudutval for opplæring
            02.11.2011   Hovudutval for opplæring
            27.09.2011   Hovudutval for opplæring
            15.06.2011   Hovudutval for opplæring
            24.05.2011   Hovudutval for opplæring
            30.03.2011   Hovudutval for opplæring
            16.02.2011   Hovudutval for opplæring
            30.11.2010   Hovudutval for opplæring
            22.09.2010   Hovudutval for opplæring
            18.08.2010   Hovudutval for opplæring
            11.08.2010   Hovudutval for opplæring
            16.06.2010   Hovudutval for opplæring
            19.05.2010   Hovudutval for opplæring
            25.03.2010   Hovudutval for opplæring
            17.02.2010   Hovudutval for opplæring
            20.01.2010   Hovudutval for opplæring
            24.11.2009   Hovudutval for opplæring
            21.10.2009   Hovudutval for opplæring
            23.09.2009   Hovudutval for opplæring
            19.08.2009   Hovudutval for opplæring
            24.06.2009   Hovudutval for opplæring
            20.05.2009   Hovudutval for opplæring
            27.04.2009   Hovudutval for opplæring
            30.03.2009   Hovudutval for opplæring
            17.02.2009   Hovudutval for opplæring
            21.01.2009   Hovudutval for opplæring
            25.11.2008   Hovudutval for opplæring
            22.10.2008   Hovudutval for opplæring
            24.09.2008   Hovudutval for opplæring
            20.08.2008   Hovudutval for opplæring
            19.08.2008   Hovudutval for opplæring
            21.05.2008   Hovudutval for opplæring
            16.04.2008   Hovudutval for opplæring
            27.03.2008   Hovudutval for opplæring
            27.02.2008   Hovudutval for opplæring
            23.01.2008   Hovudutval for opplæring
            27.11.2007   Hovudutval for opplæring
                          Sognefjord hotel, Leikanger, 09:30
                      Møteprotokoll
                      0033/07 - Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11
                      0034/07 - Utøving av fylkeskommunal eigarskap i selskap
                      0035/07 - Lønspolitisk plan
                      0036/07 - Internasjonal strategi
                      0037/07 - Investeringsplan 2008-2015
                      0038/07 - Møteplan for hovudutval for opplæring 2008
                      0039/07 - Oppstart av innføringsgrupper for...
                      0040/07 - Toppidrettsutøvarar i vidaregåande opplæring
                      0041/07 - Kjøp av elevplass i andre fylke
                      0042/07 - Øyrane vidaregåande skule -funksjonsprogram
                      0043/07 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2008-2009
                      0044/07 - Skriv og meldingar til HO-møtet 27.11.07
                      0045/07 - Trivselshagen IKS - utvida økonomisk ramme
            07.11.2007   Hovudutval for opplæring
            19.09.2007   Hovudutval for opplæring
            29.08.2007   Hovudutval for opplæring
            28.08.2007   Hovudutval for opplæring
            20.06.2007   Hovudutval for opplæring
            23.05.2007   Hovudutval for opplæring
            25.04.2007   Hovudutval for opplæring
            29.03.2007   Hovudutval for opplæring
            21.02.2007   Hovudutval for opplæring
            23.01.2007   Hovudutval for opplæring
            28.11.2006   Hovudutval for opplæring
            08.11.2006   Hovudutval for opplæring
            20.09.2006   Hovudutval for opplæring
            28.08.2006   Hovudutval for opplæring
            10.08.2006   Hovudutval for opplæring
            09.08.2006   Hovudutval for opplæring
            16.06.2006   Hovudutval for opplæring
            24.05.2006   Hovudutval for opplæring
            28.03.2006   Hovudutval for opplæring
            17.03.2006   Hovudutval for opplæring
            14.02.2006   Hovudutval for opplæring
            25.01.2006   Hovudutval for opplæring
            12.12.2005   Hovudutval for opplæring
            29.11.2005   Hovudutval for opplæring
            28.10.2005   Hovudutval for opplæring
            21.09.2005   Hovudutval for opplæring
            10.08.2005   Hovudutval for opplæring
            24.05.2005   Hovudutval for opplæring
            25.04.2005   Hovudutval for opplæring
            29.03.2005   Hovudutval for opplæring
            26.01.2005   Hovudutval for opplæring
            19.11.2004   Hovudutval for opplæring
            27.10.2004   Hovudutval for opplæring
            22.09.2004   Hovudutval for opplæring
            27.08.2004   Hovudutval for opplæring
            16.08.2004   Hovudutval for opplæring
            01.07.2004   Hovudutval for opplæring
            16.06.2004   Hovudutval for opplæring
            26.05.2004   Hovudutval for opplæring
            31.03.2004   Hovudutval for opplæring
            03.03.2004   Hovudutval for opplæring
            11.02.2004   Hovudutval for opplæring
            21.01.2004   Hovudutval for opplæring
            10.12.2003   Hovudutval for opplæring
            19.11.2003   Hovudutval for opplæring
            08.10.2003   Hovudutval for opplæring
            24.09.2003   Hovudutval for opplæring
            06.08.2003   Hovudutval for opplæring
            01.07.2003   Hovudutval for opplæring
            06.06.2003   Hovudutval for opplæring
            14.05.2003   Hovudutval for opplæring
            25.04.2003   Hovudutval for opplæring
            10.04.2003   Hovudutval for opplæring
            27.03.2003   Hovudutval for opplæring
            12.02.2003   Hovudutval for opplæring
            14.01.2003   Hovudutval for opplæring
            20.11.2002   Hovudutval for opplæring
            24.10.2002   Hovudutval for opplæring
            12.09.2002   Hovudutval for opplæring
            08.08.2002   Hovudutval for opplæring
            23.05.2002   Hovudutval for opplæring
            09.04.2002   Hovudutval for opplæring
            04.04.2002   Hovudutval for opplæring
            07.03.2002   Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet