Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
            23.10.2014   Fagopplæringsnemnda
            16.06.2014   Fagopplæringsnemnda
            21.05.2014   Fagopplæringsnemnda
            14.03.2014   Fagopplæringsnemnda
            15.01.2014   Fagopplæringsnemnda
            28.10.2013   Fagopplæringsnemnda
            14.08.2013   Fagopplæringsnemnda
            27.05.2013   Fagopplæringsnemnda
            19.04.2013   Fagopplæringsnemnda
            19.03.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Norgesvinduet, Bjørlo - Øyane 1, Nordfjordeid, 10:30
                      Møteprotokoll
                      0003/13 - justering av opplæringstilbodet for skuleåret...
                      0004/13 - Bruk av tiltakspakke - ekstramidlar fagopplæring...
            23.01.2013   Fagopplæringsnemnda
            17.10.2012   Fagopplæringsnemnda
            22.08.2012   Fagopplæringsnemnda
            08.06.2012   Fagopplæringsnemnda
            15.03.2012   Fagopplæringsnemnda
            24.01.2012   Fagopplæringsnemnda
            25.10.2011   Fagopplæringsnemnda
            01.06.2011   Fagopplæringsnemnda
            15.03.2011   Fagopplæringsnemnda
            28.10.2010   Fagopplæringsnemnda
            17.06.2010   Fagopplæringsnemnda
            12.03.2010   Fagopplæringsnemnda
            27.10.2009   Fagopplæringsnemnda
            09.03.2009   Fagopplæringsnemnda
            14.01.2009   Fagopplæringsnemnda
            27.10.2008   Fagopplæringsnemnda
            20.08.2008   Fagopplæringsnemnda
            07.05.2008   Fagopplæringsnemnda
            12.03.2008   Fagopplæringsnemnda
            17.01.2008   Fagopplæringsnemnda
            12.11.2007   Fagopplæringsnemnda
            22.10.2007   Fagopplæringsnemnda
            30.08.2007   Fagopplæringsnemnda
            29.08.2007   Fagopplæringsnemnda
            08.05.2007   Fagopplæringsnemnda
            23.03.2007   Fagopplæringsnemnda
            07.02.2007   Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet