Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
            23.10.2014   Fagopplæringsnemnda
                          Førdehuset, Førde, ca. kl. 15:30
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0014/14 - Yrkesval 2.0 - Omdømmeprosjekt
                      0015/14 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016
            16.06.2014   Fagopplæringsnemnda
                          Telefonmøte, kl. 13:00
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0013/14 - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 -...
            21.05.2014   Fagopplæringsnemnda
                          Måløy vidaregåande skule, Kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0010/14 - Bruk av tiltakspakke- ekstramidlar fagopplæring...
                      0011/14 - Brot på opplæringslovaved opplæringskontor -...
                      0012/14 - Skriv og meldingar 21.5.2014
            14.03.2014   Fagopplæringsnemnda
                          Mo og Jølster vgs avd. Mo, Kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0006/14 - Bruk av tiltakspakke- ekstramidlar fagopplæring...
                      0007/14 - Stimuleringstilskot nye lærebedrifter - kriterier
                      0008/14 - Justering av opplæringstilbodet 2014 -2015
                      0009/14 - Skriv og meldingar 14.3.2014
            15.01.2014   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Sygna, kl. 12:30
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0001/14 - Møteplan fagopplæringsnemnda 2014
                      0005/14 - Brot på opplæringslova ved opplæringskontor -...
                      0002/14 - Maritim produksjonteknikk - søknad om forsøk
                      0003/14 - Delegasjon frå fagopplæringsnemnda
                      0004/14 - Skriv og meldingar 15.1.2014
            28.10.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Solund Verft, Solund, kl. 10:45
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0011/13 - Høyring - Forskriftsfesting av gjennomgåande...
                      0012/13 - Justering av opplæringstilbodet for skuleåret...
                      0013/13 - Skriv og meldingar 28.10.2013
            14.08.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, Leikanger, kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0009/13 - Høyring - Kvalitet i fagopplæringen
                      0010/13 - Skriv og meldingar til fellesmøtet med...
            27.05.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Utla (4. etg.), Kl. 12:00
                      Møteprotokoll
                      0007/13 - Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn...
                      0008/13 - Skriv og meldingar 27.5.2013
            19.04.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Telefonmøte, kl. 14:00
                      Møteprotokoll
                      0006/13 - Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn...
            19.03.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Norgesvinduet, Bjørlo - Øyane 1, Nordfjordeid, 10:30
                      Møteprotokoll
                      0003/13 - justering av opplæringstilbodet for skuleåret...
                      0004/13 - Bruk av tiltakspakke - ekstramidlar fagopplæring...
            23.01.2013   Fagopplæringsnemnda
                          Høyanger vidaregåande skule, kl. 11:00
                      Møteprotokoll
                      0001/13 - Møteplan for fagopplæringsnemnda 2013
                      0002/13 - Handlingsprogram for fagopplæringsnemnda -...
            17.10.2012   Fagopplæringsnemnda
                          Fjordbase, Adm.bygget INC, Botnaneset, Florø, kl. 10.00
                      Møteprotokoll
                      0010/12 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2013-2014
                      0011/12 - Handlingsprogram for fagopplæringsnemnda i Sogn...
                      0012/12 - Skriv og meldingar
            22.08.2012   Fagopplæringsnemnda
                          Fagskulen i Sogn og Fjordane, Førde, 00:00 - 00:00
                      Møteprotokoll
                      0009/12 - Skriv og meldingar fellesmøte HO/FON
            08.06.2012   Fagopplæringsnemnda
                          Alexandra hotel, Loen, kl. 09:00
                      Møteprotokoll
                      0007/12 - Retningslinjer for oppnemning av prøvenemnder
                      0008/12 - Skriv og meldingar
            15.03.2012   Fagopplæringsnemnda
                          Førdehuset, Førde, kl. 11:00
                      Møteprotokoll
                      0004/12 - Bruk av tiltakspakke - ekstramidlar fagopplæring...
                      0005/12 - Skriv og meldingar
                      0006/12 - Justering av opplæringstilbodet for 2012-2013
            24.01.2012   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, Leikanger, kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/12 - Fagopplæringsnemnd - konstituering
                      0002/12 - Møteplan for fagopplæringsnemnda 2012
                      0003/12 - Skriv og meldingar
            25.10.2011   Fagopplæringsnemnda
                          Luster kommune, rådhuset, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0007/11 - Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i...
                      0008/11 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2012-2013
                      0009/11 - Skriv og meldingar
            01.06.2011   Fagopplæringsnemnda
                          Dale vidaregåande skule, Dale, Kl. 10:30
                      Møteprotokoll
                      0005/11 - Søknad om godkjenning av Årdal Opplæringskontor.
                      0006/11 - Skriv og meldingar
            15.03.2011   Fagopplæringsnemnda
                          Åsen og Øvrelid AS, Førde, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/11 - Møteplan for fagopplæringsnemnda 2011
                      0002/11 - Bruk av ekstraordinære verkemiddel til...
                      0003/11 - Justering av opplæringstilbodet for skuleåret...
                      0004/11 - Skriv og meldingar
            28.10.2010   Fagopplæringsnemnda
                          Lerum fabrikker AS på Kaupanger, Kl 10.00
                      Møteprotokoll
                      0009/10 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2011 - 2012
                      0010/10 - Kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring -...
                      0011/10 - Skriv og meldingar
            17.06.2010   Fagopplæringsnemnda
                          Alexandra Hotell, Loen, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0006/10 - Retningslinjer for godkjenning av...
                      0007/10 - Søknad om etablering av opplæringskontor i Sogn...
                      0008/10 - Skriv og melding til møte i Fagopplæringsnemnda...
            12.03.2010   Fagopplæringsnemnda
                          Firda Billag, Storehagen 4, Førde, kl 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/10 - Fagopplæringsnemnd - konstituering
                      0002/10 - Bruk av tiltakspakke / ekstraordinære virkemidlar...
                      0003/10 - Justering av opplæringstilbodet 2010-2011
                      0004/10 - Registrering av opplæringskontor i Sogn og...
                      0005/10 - Skriv og meldingar til møte i fagopplæringsnemnda...
            27.10.2009   Fagopplæringsnemnda
                          Skei hotell ,
                      Møteprotokoll
                      0005/09 - Opplæringstilbodet 2010-2011
                      0006/09 - Kompetanseheving i fag- og yrkesopplæringa
            09.03.2009   Fagopplæringsnemnda
                          Måløy vidaregåande skule, Måløy, kl 1100
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      0002/09 - Handlingsprogram for fagopplæringsnemnda i Sogn...
                      0003/09 - Justering av opplæringstilbodet 2009/2010
                      0004/09 - Skriv og meldingar til møte i fagopplæringsnemnda...
            14.01.2009   Fagopplæringsnemnda
                          Best Western Skei Hotell, Skei i Jølster, Kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/09 - NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida -...
            27.10.2008   Fagopplæringsnemnda
                          Flora Samfunnshus, Florø, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0010/08 - Søknad om etablering av opplæringskontor i Sogn...
                      0011/08 - Skriv og meldingar til møtet i...
            20.08.2008   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, Leikanger, møterom FIRDA, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0009/08 - Skriv og meldingar til fellesmøtet mellom...
            07.05.2008   Fagopplæringsnemnda
                          Vest Buss AS, Stryn, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0007/08 - Skriv og meldingar FON-møtet 07.05.08
            12.03.2008   Fagopplæringsnemnda
                          Dooria, Årdalstangen, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0004/08 - Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i...
                      0005/08 - Justering av opplæringstilbodet for skuleåret...
                      0006/08 - Skriv og meldingar
            17.01.2008   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, møterom SYGNA, 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/08 - Fagopplæringsnemnd - konstituering
                      0002/08 - Møteplan for fagopplæringsnemnda 2008
                      0003/08 - Skriv og meldingar til FON-møtet 17.01.08
            12.11.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, møterom SYGNA, 11:30
                      Møteprotokoll
                      0014/07 - Opplæringstilbodet 2008-2009
            22.10.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Flora vidaregåande skule, 11:00
                      Møteprotokoll
                      0012/07 - Søknad om godkjenning som lærebedrift i Sogn og...
                      0013/07 - Skriv og meldingar - FON 22.10.07
            30.08.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, møterom Åskora, 11:30
                      Møteprotokoll
                          Fylkeshuset, møterom Åskora, 09:30
                      0011/07 - Skriv og meldingar til fellesmøtet HO-FON...
            29.08.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Fylkeshuset, møterom FIRDA, 09:00
                      Møteprotokoll
                      0007/07 - Godkjenning av Traktorbransjens opplæringskontor
                      0008/07 - Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane
                      0009/07 - Høyring om forslag til endringar i forskrift til...
            08.05.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Måløy vidaregåande skule, Deknepollen, Kl. 11:00
                      Møteprotokoll
                      0006/07 - Skriv og meldingar til møtet i...
            23.03.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Hotel Alexandra, Loen, Kl. 15:00
                      0004/07 - Internasjonalisering - fordeling av midlar frå...
                      0005/07 - Skriv og meldingar til møte i FON 23.03.07
            07.02.2007   Fagopplæringsnemnda
                          Hafstad vidaregåande skule, Førde, Kl. 10:00
                      Møteprotokoll
                      0001/07 - Møteplan for fagopplæringsnemnda for 2007
      Finansutvalet
            05.11.2014   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0005/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18);...
            24.09.2014   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Firda, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0004/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
            18.06.2014   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 12.00
                      0003/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
            02.04.2014   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0002/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
            29.01.2014   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0001/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
            13.11.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0005/13 - Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-17:...
            06.11.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0004/13 - Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-17:...
            25.09.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Firda, 09.15
                      0003/13 - Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-17:...
            26.06.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0002/13 - Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-17:...
            08.04.2013   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.00
                      0001/13 - Budsjett 2014 / økonomiplan 2014-17:...
            07.11.2012   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna,
                      0005/12 - Arbeidsdokument 5/12 - Budsjett 2013/økonomiplan...
                      0005/12 - Arbeidsdokument 5/12 - Budsjett 2013/økonomiplan...
            15.10.2012   Finansutvalet
                          Balestrand - Kviknes Hotel,
                      0004/12 - Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16
            26.09.2012   Finansutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 09.00
                      0003/12 - Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16
                      0003/12 - Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16
      Fylkesrådet for eldre
            03.11.2014   Fylkesrådet for eldre
                          Fylkeshuset, møterom Skåla, 10.15-15.00
                      Møteprotokoll
                      0008/14 - Skriv og meldingar i møte 3. november 2014
                      0009/14 - Framlegg om medlemar og varamedlemar i...
                      0010/14 - Fylkesrådet for eldre - møteplan 2015
            17.09.2014   Fylkesrådet for eldre
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 10.15-14.30
                      Møteprotokoll
                      0005/14 - Skriv og meldingar til møtet i fylkesrådet for...
                      0006/14 - Val av ny nestleiar i fylkesrådet for eldre
                      0007/14 - Framlegg til nytt medlem i det regionale...
            04.06.2014   Fylkesrådet for eldre
                          Fylkeshuset, 10.30-13.30
                      Møteprotokoll
                      0003/14 - Skriv og meldingar til møtet den 4. juni 2014
                      0004/14 - Innspel til Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
            12.03.2014   Fylkesrådet for eldre
                          Skei Hotel, 10.00 - 15.00
                      Møteprotokoll
                      0001/14 - Fylkesrådet for eldre - skriv og orienteringar 5....
                      0002/14 - Fylkesrådet for eldre - årsmelding 2013
            20.11.2013   Fylkesrådet for eldre
                          Fylkeshuset, Skåla, 10.30
                      Møteprotokoll
                      0020/13 - Fylkesrådet for eldre - skriv og orienteringar...
                      0021/13 - Fylkesrådet for eldre - møteplan 2014
                      0022/13 - Serviceskyssen - utale frå fylkesrådet for eldre
                      0023/13 - Budsjett 2014 - økonomiplan 2014- 2017,...
            18.09.2013   Fylkesrådet for eldre
                          Fylkeshuset, Sygna, 10:30
                      Møteprotokoll
            22.05.2013   Fylkesrådet for eldre
                          Rica Sunnfjord hotell, Førde, 11:00
                      Møteprotokoll
            30.04.2013   Fylkesrådet for eldre
                          telefonmøte, 14:45
                      Møteprotokoll
            13.03.2013   Fylkesrådet for eldre
                          Stryn, 10.30
                      Møteprotokoll
      Fylkesrådet for funksjonshemma
            26.11.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Høyanger/Øren Hotell, 10.00-14.30
                      Møteprotokoll
                      0010/14 - Fylkesrådet for funksjonshemma - møteplan 2015
                      0011/14 - Val av medlem til brukarutval i Sogn og Fjordane...
                      0012/14 - Skriv og melding 26. november 2014
            09.09.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Førde - NAV Hjelpemiddelsentral, 10.00-14.30
                      Møteprotokoll
                      0009/14 - Skriv og meldingar til møtet 9. september 2014
            17.06.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Rica Sunnfjord Hotel, Førde, 10.00 - 14.00
                      Møteprotokoll
                      0007/14 - Skriv og meldingar - fylkesrådet for...
                      0008/14 - Saker til FFF 2014
            01.04.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Skei hotel, 10.00-14:30
                      Møteprotokoll
                      Møteinnkalling
                      0004/14 - Fylkesrådet for funksjonshemma - skriv, meldingar...
                      0005/14 - Innspel til Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18
                      0006/14 - Justering - handlingsplan for likestilling,...
            06.02.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Skei Hotell, Jølster, 10.30-14.30
                      Møteprotokoll
                      0001/14 - Fylkesrådet for funksjonshemma - skriv,...
                      0002/14 - Høyring - Forskrift om arbeids- og...
                      0003/14 - Årsmelding 2013 frå fylkesrådet for...
            02.12.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Fylkeshuset, Sygna, 10.30
                      Møteprotokoll
                      0009/13 - Skriv, meldingar og møteplan for 2014
                      0010/13 - Rapport frå studietur til Venlo, Nederland
            02.10.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Nederland, Venlo,
                      Møteprotokoll
                      0008/13 - Referatsaker - Møte i Fylkesrådet for...
            03.06.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Comfort Florø Hotel, Florø, 10:30
                      Møteprotokoll
            17.04.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Mona Vekst, Sandane, 10.30
                      Møteprotokoll
            05.02.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Firda Produkt, Øyrane 2, 6800 Førde, 10.30
                      Møteprotokoll
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
                          Fylkeshuset - Firdasalen, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0035/14 - Kontrollutvalet - vurdering av mogelege...
                      0036/14 - Forvaltningsrevisjon - Tildeling og oppfølging av...
                      0037/14 - Krav om lovlegkontroll av habilitetsavgjerder i...
                      0038/14 - Høyring - Endringar i lov om Innovasjon Norge
                      0039/14 - Politisk organisering i Sogn og Fjordane...
                      0040/14 - Handlingsplan for 2015 - 2018 -...
                      0041/14 - Revisjon av verdigrunnlaget
                      0042/14 - Restriksjonar mot bruk av tobakk for tilsette og...
                      0043/14 - Endringar i budsjettet for 2014
                      0044/14 - Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane
                      0045/14 - Endra organisering av Tannhelsetjenestens...
                      0046/14 - Opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016
                      0047/14 - Skredsikring fv. 722 Flovegen - val av alternativ
                      0048/14 - Sogn jord- og hagebruksskule
                      0049/14 - Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om...
                      0050/14 - Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18)
                      0051/14 - Nasjonal transportplan 2018 - 2027, analyse av...
                      0052/14 - Delegering av mynde til å gjere endringar i...
            14.10.2014   Fylkestinget
                          Hotel Alexandra - Loen, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0026/14 - Møtebøkene frå fylkesutvalet og hovudutvala 2013...
                      0028/14 - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift
                      0029/14 - Eventuelt bruk av forkjøpsrett ved erverv av...
                      0030/14 - Tertialrapport 2/14
                      0031/14 - Vurdering av alternativ for utbetring av fv. 55 i...
                      0032/14 - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 -...
                      0033/14 - Eigarmelding 2014
                      0034/14 - Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for...
            23.09.2014   Fylkestinget
                          Fylkeshuset - Firdasalen, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0025/14 - Dalsfjordsambandet - forliksavtale
            11.06.2014   Fylkestinget
                          Rica Sunnfjord - Førde, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0001/14 - Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane...
                      0002/14 - Godkjenning av rekneskap 2013 for Sogn og...
                      0003/14 - Årsrapport 2013 - konsesjonskraft og...
                      0004/14 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 -...
                      0005/14 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2016 - revidert...
                      0006/14 - Årsmelding 2013 - Kontrollutvalet
                      0007/14 - Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap -...
                      0008/14 - Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane
                      0009/14 - Fylkestinget sitt årlege møte med Fjord1 AS
                      0010/14 - Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og...
                      0011/14 - Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for...
                      0012/14 - Tilbod om International Baccalaureate (IB) som...
                      0013/14 - Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av...
                      0014/14 - Investeringar og drift ved Sogn Jord- og...
                      0015/14 - Årsmelding for skuleåret 2013/2014
                      0016/14 - Evaluering av ordninga: Elev- og lærlingombod
                      0017/14 - Tertialrapport 1/14
                      0018/14 - Høyringsuttale til rapport frå ekspertgruppe om...
                      0019/14 - Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn...
                      0020/14 - Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport...
                      0021/14 - Karlegging av sjø og sjøbotn
                      0022/14 - Regional plan for Nordfjella - slutthandsaming
                      0023/14 - Ev. bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar...
                      0024/14 - Beitedyr og rovviltforvaltning - uttale
            10.12.2013   Fylkestinget
                          Fylkeshuset - Firda, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0042/13 - Handlingsprogram 2014 - 2017 / 2023 Statens...
                      0043/13 - Førdepakken - godkjenning av bompengesøknad
                      0044/13 - Fylkeskommunal handlingsplan for Trafikktrygging...
                      0045/13 - Søknad om løyve til oppstart av regional plan for...
                      0046/13 - Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014...
                      0047/13 - Eigarskapskontroll F1 Holding AS/Fjord1 AS -...
                      0048/13 - Fylkeskommunal årsrapportering - endringar
                      0049/13 - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og...
                      0050/13 - Strategisk handlingsplan for Den offentlege...
                      0051/13 - Oppsummering og evaluering kulturkort 2010-2013
                      0052/13 - Avtalar - destinasjonsselskapa 2014 - 2015
                      0053/13 - Endringar i budsjettet for 2013
                      0054/13 - Ny pensjonsordning for folkevalde frå 1. januar...
                      0055/13 - Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-17
            15.10.2013   Fylkestinget
                          Hotel Alexandra - Loen, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0027/13 - Forvaltningsrevisjon Fagopplæring, rekruttering...
                      0028/13 - Forvaltningsrevisjon 2012 - Innkjøp - handsaming...
                      0029/13 - Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for...
                      0030/13 - Ev. bruk av forkjøpsrett i samband med erverv av...
                      0031/13 - Rassikring av fv. 337 Veitastrondsvegen ved...
                      0032/13 - Internasjonal strategi 2013 - 2017
                      0033/13 - Fylkeskommunen sin medlemsskap i...
                      0034/13 - Rullering av handlingsprogram, Fylkesdelplan for...
                      0035/13 - Evaluering av Bokbåten
                      0036/13 - Søknad frå Måløyraidsenteret - museumsfaglege...
                      0037/13 - Eigarmelding 2013 - Fylkeskommunal eigarskap i...
                      0038/13 - Tertialrapport 2/13
                      0039/13 - Sogndal vidaregåande skule ( byggetrinn II )
                      0040/13 - Finansiering av prosjektet "K39" frå TeknoVest...
                      0041/13 - Søknad om fritak frå politiske verv - Svein...
            11.06.2013   Fylkestinget
                          Førde - Rica Sunnfjord Hotel, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0011/13 - Møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2012,...
                      0012/13 - Årsmelding 2012 - Kontrollutvalet
                      0013/13 - Årsmelding for skuleåret 2012/2013
                      0014/13 - Godkjenning av rekneskap og årsrapport for
                      0015/13 - Tertialrapport 1/13
                      0016/13 - NCE Tourism Fjord Norway - avtaleperiode 2013 -...
                      0017/13 - Søknad om fylkeskommunal tilslutning til...
                      0018/13 - Utviklingsavtale Selje Kloster
                      0019/13 - Trafikktryggingsutvalet - Revidert reglement og...
                      0020/13 - Regional planstrategi for Sogn og fjordane 2012 -...
                      0021/13 - Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsmelding...
                      0022/13 - Anbod på fylkeskommunale ferjesamband - Nivå på...
                      0023/13 - Retningsliner for tannbehandling av tilsette i...
                      0024/13 - Fylkestinget sitt møte med Sogn og Fjordane...
                      0025/13 - Fylkestinget sitt møte med Fjord1 AS
                      0026/13 - Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn...
            16.04.2013   Fylkestinget
                          Fylkeshuset - Firda, 09.00
                      Møteprotokoll
                      0001/13 - Anbod 2012 - Forvaltningsrevisjon - val av...
                      0002/13 - Selskapskontroll 2012 - Eigarskapskontroll...
                      0003/13 - Publikumsarbeid i Sogn og Fjordane
                      0004/13 - Næringshageprogrammet. Langsiktig medverknad....
                      0005/13 - Arbeidsvilkår for folkevalde - Reglement og...
                      0006/13 - Rapportering på finansporteføljen pr 31. desember...
                      0007/13 - Rapportering på konsesjonskraftomsetjing per...
                      0008/13 - Fv 337 Rassikring Bjørnabakken. Fråvik frå krav i...
                      0009/13 - Val av styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane
                      0010/13 - Søknad om omdisponering av skuleskyssmidlar til...
            11.12.2012   Fylkestinget
                          Leikanger - Fylkeshuset, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0051/12 - Forvaltningsrevisjon 2012 - Samhandling på...
                      0052/12 - Verksemdplan - kontrollutvalet
                      0053/12 - Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2012 -...
                      0054/12 - Reglement og rutinar for finansforvaltninga i...
                      0055/12 - Skyssreglement for grunnskulen i Sogn og Fjordane
                      0056/12 - Regionale forskingsfond 2013
                      0057/12 - Sognebåten
                      0058/12 - Forvaltningsplan for Ornes
                      0059/12 - Endringar i budsjettet for 2012
                      0060/12 - Formidlingssenter Gulatinget og Fellesmagasin for...
                      0061/12 - Regional plan med tema knytt til...
                      0062/12 - Ny kostnadsfordelingsmodell - Sogn og Fjordane...
                      0063/12 - Budsjett 2013/ Økonomiplan 2013-16
                      0064/12 - Opplæringstilbodet 2013-2014 - finansiering av...
                      0065/12 - Ekstraordinært tunnelvedlikehald 2013-2014
                      0066/12 - Skriv og meldingar
            16.10.2012   Fylkestinget
                          Balestrand - Kviknes Hotel, 10.00
                      Møteprotokoll
                      0039/12 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2016
                      0040/12 - Oppfølging av eigarskapskontroll Firda Billag AS
                      0041/12 - Flora vidaregåande skule - Rehabilitering av...
                      0042/12 - Rapportering på finansporteføljen pr 31. august...
                      0043/12 - Revidering av delegerings- og...
                      0044/12 - Tertialrapport 2/12
                      0045/12 - Praksisopplæring for elevar i maritim og marin...
                      0046/12 - Eigarmelding 2012 - Fylkeskommunal eigarskap i...
                      0047/12 - Innkjøpsstrategi for Sogn og Fjordane...
                      0048/12 - Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2012 -...
                      0049/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016
                      0050/12 - Hydro må styrke kompetansemiljøa og auke...
            05.06.2012   Fylkestinget
                          Loen - Hotel Alexandra, 1000
                      Møteprotokoll
                      0014/12 - Godkjenning av møteboka for fylkestinget 17.04.12
                      0015/12 - Godkjenning av rekneskap og årsrapport for 2011
                      0016/12 - Møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2011...
                      0017/12 - Årsmelding 2011 - Kontrollutvalet
                      0018/12 - Årsmelding 2011 og Tilstandsrapport 2011 for...
                      0019/12 - Årsmelding for skuleåret 2011/2012
                      0020/12 - Selje kloster - oppfølging av utviklingstiltak
                      0021/12 - Nynorsksatsing i Sogn og Fjordane
                      0022/12 - Ev. bruk av fylkeskommunal forkjøpsrett ved...
                      0023/12 - Rapport om fylkeskommunen si...
                      0024/12 - Revidert strategi for sal av konsesjonskraft med...
                      0025/12 - Rapportering på finansporteføljen pr 30. april...
                      0026/12 - Konseptvalutgreiing Rv. 15 Strynefjellet, fråsegn
                      0027/12 - Rassikring av fv. 337 Veitastrondsvegen ved...
                      0028/12 - Nasjonal transportplan 2014-2023, fråsegn
                      0029/12 - Tertialrapport 1/12
                      0030/12 - Arbeidet med Stortingsmelding for Innovasjon...
                      0031/12 - Rullering av investeringsplan for bygg- og anlegg
                      0032/12 - Forslag til riksvegbudsjett 2013, fråsegn
                      0033/12 - Trivselshagen IKS - auka låneramme
                      0034/12 - Fylkestinget sitt møte med Sogn og Fjordane...
                      0035/12 - Fylkestinget sitt møte med Fjord1 AS
                      0036/12 - Amtmannsstova - tilskot til rehabilitering
                      0037/12 - Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsmelding...
                      0038/12 - Vedtektsendring - Interfylkeskommunalt samarbeid...
            17.04.2012   Fylkestinget
                          Leikanger - Fylkeshuset, 1000
                      Møteprotokoll
                      0002/12 - Forvaltningsrevisjon 2011 - Energi og miljø-...
                      0003/12 - Kjøp av forvaltningsrevisjon - Forlenging av...
                      0004/12 - Gang og sykkelveg ved ved fv. 545 Kinnvegen,...
                      0005/12 - Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i...
                      0006/12 - Filmsatsing i Sogn og Fjordane 2012 - 2014
                      0007/12 - Breibandstrategi for Sogn og Fjordane 2020
                      0008/12 - Kjøp av nytt felles skuleadministrativt system...
                      0009/12 - Rassikring - fordeling av midlar
                      0010/12 - Fv 664 Otterdalsstranda - val av løysing for...
                      0011/12 - Rapportering på finansporteføljen pr 31. desember...
                      0012/12 - Suppleringsval til politiske verv etter flytting...
                      0013/12 - Vedtektsendring i Fjord1 - styresamansetting og...
            31.01.2012   Fylkestinget
                          Rica Sunnfjord hotel, Førde, 1000
                      Møteprotokoll
                      0001/12 - Konseptvalutgreiing E39 Skei - Ålesund, fråsegn
            13.12.2011   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Leiknager, 1000
                      Møteprotokoll
                      0055/11 - Regional planstrategi - høyring, analyse- og...
                      0056/11 - Grunnlovsjubileet 2014
                      0057/11 - Tilsetting av fylkesrådmann
                      0058/11 - Selskapskontroll 2011 - Eigarskapskontroll av...
                      0059/11 - Fylkesjubileet 2013 - løyving
                      0060/11 - Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og...
                      0061/11 - Søknad om fritak frå politiske verv - Sissel...
                      0062/11 - Lutelandet Utvikling AS - Endring av lånevilkår
                      0063/11 - Endringar i Budsjett 2011
                      0064/11 - Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15
            26.10.2011   Fylkestinget
                          Rica Sunnfjord Hotell, Førde, 1000
                      Møteprotokoll
                      0050/11 - Godkjenning av fylkestingsvalet 2011
                      0051/11 - Val av fylkesutval for valperioden 2011 - 2015
                      0052/11 - Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for...
                      0053/11 - Val av medlemer til hovudutvala, nemnder,...
                      0054/11 - Godtgjersle for fylkesordføraren for valperioden...
            18.10.2011   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Leikanger, 1000
                      Møteprotokoll
                      0043/11 - Reglement for kontrollutvalet
                      0044/11 - Forvaltningsrevisjon 2011 - Næringsretta tiltak -...
                      0045/11 - Rapportering på finansporteføljen pr 31. august...
                      0046/11 - Tertialrapport 2/11
                      0047/11 - Retningslinjer for innløysing av bustad i...
                      0048/11 - Vurdering av forbrukarutvalet
                      0049/11 - Eigarmelding 2011 - Fylkeskommunal eigarskap i...
            25.08.2011   Fylkestinget
                          Fylkeshuset, Leikanger, 1300
                      Møteprotokoll
                      0042/11 - Eigarposisjonen i Fjord1 Nordvestlandske AS
            07.06.2011   Fylkestinget
                          Kvikne Hotel, Balestrand, 1000
                      Møteprotokoll
                      0019/11 - Forvaltningsrevisjon 2010 - Individuelt tilpassa...