Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
            09.12.2014   Fylkestinget
            14.10.2014   Fylkestinget
            23.09.2014   Fylkestinget
            11.06.2014   Fylkestinget
            10.12.2013   Fylkestinget
            15.10.2013   Fylkestinget
            11.06.2013   Fylkestinget
            16.04.2013   Fylkestinget
            11.12.2012   Fylkestinget
            16.10.2012   Fylkestinget
            05.06.2012   Fylkestinget
                          Loen - Hotel Alexandra, 1000
                      Møteprotokoll
                      0014/12 - Godkjenning av møteboka for fylkestinget 17.04.12
                      0015/12 - Godkjenning av rekneskap og årsrapport for 2011
                      0016/12 - Møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2011...
                      0017/12 - Årsmelding 2011 - Kontrollutvalet
                      0018/12 - Årsmelding 2011 og Tilstandsrapport 2011 for...
                      0019/12 - Årsmelding for skuleåret 2011/2012
                      0020/12 - Selje kloster - oppfølging av utviklingstiltak
                      0021/12 - Nynorsksatsing i Sogn og Fjordane
                      0022/12 - Ev. bruk av fylkeskommunal forkjøpsrett ved...
                      0023/12 - Rapport om fylkeskommunen si...
                      0024/12 - Revidert strategi for sal av konsesjonskraft med...
                      0025/12 - Rapportering på finansporteføljen pr 30. april...
                      0026/12 - Konseptvalutgreiing Rv. 15 Strynefjellet, fråsegn
                      0027/12 - Rassikring av fv. 337 Veitastrondsvegen ved...
                      0028/12 - Nasjonal transportplan 2014-2023, fråsegn
                      0029/12 - Tertialrapport 1/12
                      0030/12 - Arbeidet med Stortingsmelding for Innovasjon...
                      0031/12 - Rullering av investeringsplan for bygg- og anlegg
                      0032/12 - Forslag til riksvegbudsjett 2013, fråsegn
                      0033/12 - Trivselshagen IKS - auka låneramme
                      0034/12 - Fylkestinget sitt møte med Sogn og Fjordane...
                      0035/12 - Fylkestinget sitt møte med Fjord1 AS
                      0036/12 - Amtmannsstova - tilskot til rehabilitering
                      0037/12 - Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsmelding...
                      0038/12 - Vedtektsendring - Interfylkeskommunalt samarbeid...
            17.04.2012   Fylkestinget
            31.01.2012   Fylkestinget
            13.12.2011   Fylkestinget
            26.10.2011   Fylkestinget
            18.10.2011   Fylkestinget
            25.08.2011   Fylkestinget
            07.06.2011   Fylkestinget
            06.04.2011   Fylkestinget
            17.01.2011   Fylkestinget
            14.12.2010   Fylkestinget
            19.10.2010   Fylkestinget
            08.06.2010   Fylkestinget
            07.04.2010   Fylkestinget
            08.12.2009   Fylkestinget
            13.10.2009   Fylkestinget
            09.06.2009   Fylkestinget
            24.03.2009   Fylkestinget
            09.12.2008   Fylkestinget
            14.10.2008   Fylkestinget
            10.06.2008   Fylkestinget
            08.04.2008   Fylkestinget
            11.03.2008   Fylkestinget
            11.12.2007   Fylkestinget
            23.10.2007   Fylkestinget
            16.10.2007   Fylkestinget
            12.06.2007   Fylkestinget
            27.03.2007   Fylkestinget
            12.12.2006   Fylkestinget
            17.10.2006   Fylkestinget
            13.06.2006   Fylkestinget
            04.04.2006   Fylkestinget
            13.12.2005   Fylkestinget
            13.10.2005   Fylkestinget
            16.06.2005   Fylkestinget
            12.04.2005   Fylkestinget
            07.01.2005   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            14.12.2004   Fylkestinget
            21.10.2004   Fylkestinget
            08.06.2004   Fylkestinget
            25.03.2004   Fylkestinget
            09.12.2003   Fylkestinget
            21.10.2003   Fylkestinget
            14.10.2003   Fylkestinget
            03.06.2003   Fylkestinget
            13.05.2003   Fylkestinget
            11.03.2003   Fylkestinget
            10.12.2002   Fylkestinget
            15.10.2002   Fylkestinget
            04.06.2002   Fylkestinget
            09.04.2002   Fylkestinget
            11.12.2001   Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet