Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
            26.11.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
            09.09.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
            17.06.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
                          Rica Sunnfjord Hotel, Førde, 10.00 - 14.00
                      Møteprotokoll
                      0007/14 - Skriv og meldingar - fylkesrådet for...
                      0008/14 - Saker til FFF 2014
            01.04.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
            06.02.2014   Fylkesrådet for funksjonshemma
            02.12.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
            02.10.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
            03.06.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
            17.04.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
            05.02.2013   Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet