Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
            03.11.2014   Fylkesrådet for eldre
            17.09.2014   Fylkesrådet for eldre
            04.06.2014   Fylkesrådet for eldre
            12.03.2014   Fylkesrådet for eldre
            20.11.2013   Fylkesrådet for eldre
            18.09.2013   Fylkesrådet for eldre
            22.05.2013   Fylkesrådet for eldre
            30.04.2013   Fylkesrådet for eldre
                          telefonmøte, 14:45
                      Møteprotokoll
            13.03.2013   Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet