Her kan du søke i utvals-sakene


Her er ei oversikt over tilgjengelege utval. Vel eit utval for å få lista sakene


      Fagopplæringsnemnda
      Finansutvalet
      Fylkesrådet for eldre
      Fylkesrådet for funksjonshemma
      Fylkestinget
      Fylkesutvalet som klagenemnd
      Fylkesutvalet
      Hovudsamarbeidsutvalet
      Hovudutval for kultur
      Hovudutval for opplæring
      Hovudutval for plan og næring
      Hovudutval for samferdsle
      Kontrollutvalet
      Likestillingsutvalet
      Planutvalet
            26.02.2014   Planutvalet
            27.11.2013   Planutvalet
            26.06.2013   Planutvalet
            08.04.2013   Planutvalet
            13.03.2013   Planutvalet
            27.02.2013   Planutvalet
            30.01.2013   Planutvalet
            28.11.2012   Planutvalet
                          Fylkeshuset - møterom Sygna, 09.00
                      0014/12 - Arb.dok nr 1: Regional plan Fysisk aktivitet,...
                      0015/12 - Regional plan for verdiskaping - arbeidsdokument...
                      0016/12 - Skulebruksplan - arbeidsdokument 6-12 - korrigert...
            07.11.2012   Planutvalet
            26.09.2012   Planutvalet
            27.08.2012   Planutvalet
            27.06.2012   Planutvalet
            06.06.2012   Planutvalet
            23.05.2012   Planutvalet
      Trafikktryggingsutvalet
      Vestlandsrådet