Desse går vidare til UKM landsmønstringa
Om lag 240 ungdomar deltok på fylkesmønstringa for ungdomens kulturmønstring (UKM) i Førde i helga. Ti av innslaga skal representere Sogn og Fjordane på landsmønstringa i Trondheim i juni.
2015.04.20 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Klart for UKM fylkesmønstring – noko for alle
Til helga er det igjen duka for Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Førdehuset. Frå laurdag kl. 11.00 står ungdommar frå heile fylket klare for å vise kva dei er gode for. Og variasjonen er stor.
2015.04.21 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Medieelevar nye aktørar på fylkesmønstringa
Til helga – 18. og 19. april – brakar det laust i Førdehuset når ungdom frå heile fylket skal delta på UKM fylkesmønstring. Ungdommane får høve til å vise seg fram innan ulike kunst- og kulturuttrykk. Nytt i år er at ein heil medieklasse deltek med fotooppdrag under mønstringa.
2015.04.21 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Drøfta framtida til fjordfylket
Det var stort engasjement då ungdommar i frå heile fylket var samla på fylkesting for ungdom (FFU) denne helga. Nokre av sakene som stod på dagsorden var innsparingskrava til fylkeskommunen, ny handlingsplan for Ungdomspolitisk utval (UPU) og val av nytt UPU.
2015.03.30 av Guro Høyvik
Les meir
Fylkesting for ungdom 2015
20.- 22. mars er ungdommar frå heile fylket samla på Skei i Jølster for å delta på fylkesting for ungdom. Fylkesting for ungdom er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Alle ungdomsråda i fylket og fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar er invitert til tinget.
2015.03.13 av Guro Høyvik
Les meir
Florø-lærar årets entreprenørskapslærar
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna 4. mars fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter 2015. Førdehuset var fylt opp av entusiastisk entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane.
2015.03.04 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Inviterer til Fylkesting for ungdom 2015
Ungdomspolitisk utval inviterer til Fylkesting for ungdom 2015 på Skei 20. - 22. mars. Fylkesting for ungdom (FFU) er ungdomen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr.
2015.02.19 av Guro Høyvik
Les meir
Ungdomsdemokrati i Sogn og Fjordane i 2015
Ungdomspolitisk utval (UPU) er i gang med å førebu året, og har særskilt byrja å sjå fram til det årlege Fylkesting for ungdom som vert arrangert 20. til 22. mars. Viktige saker for UPU i år vert folkehelsearbeid i Sogn og Fjordane, fadderordninga med ungdomsråd i alle 26 kommunane og Gulatingsprosjektet. UPU er Sogn og Fjordane fylkeskommune si viktigaste satsing innanfor demokratiutvikling for ungdom.
2015.01.09 av Guro Høyvik
Les meir
Har laga framlegg til retningslinjer for ungdomsråd i Sogn og Fjordane
Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane har laga eit forslag til retningslinjer for ungdomsråda i fylket. Det er Fylkesting for ungdom som har gitt utvalet oppgåva med å utarbeide retningslinjer for oppbygginga av ungdomsråda og oppgåvene dei skal utføre.
2014.10.07 av Guro Høyvik
Les meir
Nettverkssamling for ungdomsråd 8. og 9. november 2014
Ungdomspolitisk utval (UPU) inviterer medlemar frå ungdomsråd i heile fylket til Nettverkssamling i november. På årets samling vert det fokusert særskilt på korleis eit ungdomsråd fungerer. Målet med samlinga er at ungdomsråda skal verte betre og at at medlemmane skal ha meir å bidra med når dei kjem attende til sin kommune.
2014.10.30 av Guro Høyvik
Les meir
Ungdomspolitisk utval møtte fylkestinget
Leiar Alice Beate Holm og nestleiar Dag Henrik Nygård orienterte 11. juni fylkestinget om arbeidet til ungdomspolitisk utval. Dei oppmoda også fylkestingsmedlemmane om å følgje ungdomsutvalet på sosiale medium.
2014.06.11 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Dag Henrik Nygård leiar ungdomspolitisk utval fram til nyttår
Nestleiar Dag Henrik Nygård trer inn som fungerande leiar i ungdomspolitisk utval frå 1. juni til 31. desember i år. Leiar Alice Beate Holm har takka ja til eit tilbod om internship hjå Bipper i California, USA i dette tidsrommet.
2014.05.20 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Nye medlemmar i ungdomspolitisk utval
Eit samrøystes fylkesting for ungdom stilte seg denne helga bak valet av Alice Beate Holm frå Svelgen som ny leiar for ungdomspolitisk utval. Dag Henrik Nygård frå Florø vart vald til nestleiar.
2014.03.24 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Ungdomsmedverknad på dagsorden
I samband med grunnlovsjubileet var demokrati og ungdomsmedverknad tema på årets fylkesting for ungdom. – Det er viktig å bli minna på kor viktig det er å oppretthalde demokrati og samfunnsengasjement, seier ny leiar for ungdomspolitisk utval, Alice Beate Holm.
2014.03.24 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Ungdomspolitisk utval samlar engasjert ungdom til fylkesting 21.–23. mars
Fylkestinget for ungdom startar fredag ettermiddag på Skei Hotel. På programmet står blant anna skulering i tale- og debatt-teknikk, gruppedebattar og spørjetime. Både fylkesordførar Åshild Kjelsnes og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn kjem til ungdomstinget.
2014.03.17 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Ungdomspolitisk utval planla fylkestinget for ungdom
Ungdomspolitisk utval (UPU) hadde møte på Gloppen Hotell 28. februar–2. mars. På dagsorden stod fylkestinget for ungdom, Sjumilsstegskonferansen, den nye verdiskapingsplanen for fylket og skulemusikal på Eid.
2014.03.10 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Nettverkssamling for ungdomsråda i fylket
Ungdomspolitisk utval (UPU) arrangerte denne helga nettverkssamling for ungdomsråda i fylket. 26 engasjerte ungdommar var samla på Skei Hotel for blant anna innføring i møteleiing og tale- og debatt-teknikk.
2013.11.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Sogn og Fjordane godt representert på UKM-festivalen 2013
Årets UKM-festival går føre seg i Larvik og vart opna av statsråd Inga Marthe Thorkildsen 24. juni. Mange unge talent frå Sogn og Fjordane deltek, med både scenekunst og med utstillingar.
2014.05.07 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Dokument2013 – filmkonkurranse for ungdom mellom 15 og 19 år
Kva er ungdom i Sogn og Fjordane opptekne av i jubileumsåret 2013? Ungdom mellom 15 og 19 år vert no inviterte til å lage ei forteljing frå Sogn og Fjordane på 60 sekund. Konkurransen vert sparka i gang med filmkurs på Firda vidaregåande skule 24. og 25. mai.
2013.05.14 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Desse går vidare til UKM landsmønstringa
Det har vore ei stor glede for Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune å arrangere fylkesmønstringa for ungdomens kulturmønstring (UKM) i helga. Fylket har mange unge dyktige talent. Fem sceneinnslag og fire utstillingar går vidare til landsmønstringa i Larvik i juni.
2013.04.22 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
300 ungdomar deltek på UKM Fylkesmønstring 2013
Fylkesmønstringa til Ungdommens kulturmønstring (UKM) vert arrangert i Førdehuset 20.–21. april. Over 300 ungdomar frå heile fylket er i sving gjennom helga. Det vert utstillingar, framsyningar og ei markering av fylkesjubileet.
2013.04.19 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Prosjekt Malawi UB hadde den beste framtidsideen
Ein grunnpakke med informasjon om Sogn og Fjordane for nyetablerte og nyutdanna personar og familiar. Det er ideen som vart kåra til Beste framtidside i samband med opninga av fylkesjubileet 21. mars.
2013.03.22 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Fylkestinget for ungdom vart ein suksess
Ungdommar frå 20 kommunar var i helga samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Dei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagde ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og hadde språkdebatt.
2014.05.07 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Rekordpåmelding til fylkestinget for ungdom
Ungdomar frå 20 kommunar i fylket er melde på til fylkestinget for ungdom på Skei 15. til 17. mars. Dette er meir enn nokon gong, og viser at kommunane og ungdomane har mobilisert etter at fylkestinget for ungdom i fjor vart avlyst på grunn av for få påmelde.
2013.03.11 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Nytt fylkesting for ungdom i mars 2013
Medlemane i ungdomspolitisk utval er glade for å invitere til fylkesting for ungdom på Skei Hotel 15.–17. mars neste år. Ungdomstinget får ei litt anna form enn tidlegare og opnar med markering av 100-årsjubileet for røysterett for kvinner.
2012.11.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Fylkestinget for ungdom 2012 er avlyst
Ungdomspolitisk utval (UPU) har i samråd med fylkesordføraren bestemt at fylkestinget for ungdom vert avlyst på grunn av for få påmelde. Sitjande UPU held fram arbeidet sitt eitt år til.
2012.11.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Stor interesse for leirane «Ungdom møter kystnæringane»
Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag i fylket tilbyr saman med fylkeskommunen også i år leirar for ungdom i 10. klasse. 14 jenter og 21 gutar melde si interesse for å vere med på dei marine ungdomsleiaren, noko som er meir enn kva det er plass til.
2012.09.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Ungdom vert godt involverte i fylkespolitikken i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane er eitt av fire fylke som får skryt for måten dei involverer ungdom i lokalt utviklingsarbeid. Ungdom vert tekne med på råd og får sjansen til å påverke og engasjere seg i utviklinga av fylket. Det slår ein rapport frå Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fast.
2014.05.07 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Berbar datamaskin til alle elevar som startar vidaregåande opplæring i haust
Alle elevar som tek til på vidaregåande opplæring første trinn (vg1) i haust, skal ha tilgang til berbar datamaskin. Du kan anten bruke eiga maskin eller skaffe deg maskin gjennom fylkeskommunen.
2012.09.04 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Klart for UKM-festivalen i Trondheim
Førstkomande helg er igjen tid for landsmønstringa i Ungdomens kulturmønstring (UKM). 20 unge kulturutøvarar frå Sogn og Fjordane set kursen mot Trondheim fredag 22. juni. Dei er klare for å representere fylket og for å få ei oppleving for livet.
2012.06.21 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
 
Opplæring
Transport
Politikk
Andre nettstadar
  Oppdatert 06/11/2015