Vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne er det største tenesteområdet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylket har 12 vidaregåande skular med plass til vel 4400 elevar. Dei fleste skulane gir tilbod innanfor både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Fylkeskommunen har også ansvaret for at vel 1100lærlingar og lærekandidatar får vidaregåande opplæring i bedrift. I tillegg gir Fagskulen i Sogn og Fjordane undervisningstilbod i tekniske og maritime fag.

Opplæringsavdelinga har det administrative ansvaret for at ungdom og vaksne får ei kvalitativt god vidaregåande opplæring som fører fram til studiekompetanse, fag-/sveinebrev eller annan kompetanse. Avdelinga er organisert med ein administrativ stab i tillegg til 4 fagteam; Inntak og formidling, Kvalitet og utvikling, Fag- og vaksenopplæring og Eksamen og dokumentasjon.

No kan du bestille elev-pc
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.08 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
24 lærarar får vidareutdanning
Tolv får fullfinansiert medan resten får dekka 60 prosent.
2015.05.29 av Marit Brennset
Les meir
To søkjarar til rektorstillinga ved Hafstad vidaregåande skule
To kvinner vil verte rektor ved Hafstad vidaregåande skule.
2015.05.22 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Møtet i hovudutvalet for opplæring 20. mai går ut
Hovudutvalet for opplæring skulle eigentleg hatt møte 20. mai. Etter avtale med hovudutvalsleiaren er det bestemt at møtet går ut. Neste møte vert då 2. juni på Leikanger.
2015.05.13 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Prisdryss til Westtip Supplies UB frå Eid vidaregåande skule
Ungdomsbedrifta reiste heim frå NM for ungdomsbedrifter med heile seks prisar – fem av dei førsteprisar.
2015.05.04 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Møtebok frå hovudutvalet for opplæring er klar
Hovudutvalet for opplæring hadde onsdag 22. april telefonmøte. Møteboka er no klar og kan lesast her.
2015.04.22 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Gratis vidaregåande opplæring for vaksne – søknadsfrist 10. mai
Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne både i fag til generell studiekompetanse og yrkesfag frå hausten 2015.
2015.04.17 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Elev- og lærlingomboda i landet var samla i Førde
Elev- og lærlingombod i Sogn og Fjordane, Venke Nordeide, samla kollegaer frå heile landet i Førde i slutten av mars. Eit tema på samlinga var «det gode læringsmiljøet», og Firda vidaregåande skule deltok med eit innlegg som imponerte.
2015.04.17 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Tidlegare Måløy-elev på kokkelandslaget
Denne veka vart det klart at bremangaren Jan-Erik Hauge har fått plass på kokkelandslaget, og skal dermed representere Norge i OL i oktober 2016.
2015.03.10 av Marit Brennset
Les meir
Florø-lærar årets entreprenørskapslærar
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna 4. mars fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter 2015. Førdehuset var fylt opp av entusiastisk entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane.
2015.03.04 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Samla sett 140 færre søkjarar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring
Det er 162 færre søkjarar med ungdomsrett til vidaregåande skule enn i fjor, medan det er ein liten oppgang i tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i bedrift – med søknad til 52 ulike lærefag.
2015.03.13 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Samlokalisering av PPT Eid og Vågsøy
Onsdag 12. februar vert PPT Eid og Vågsøy samlokalisert på Nordfjordeid.
2015.02.06 av Marit Brennset
Les meir
Søking til vidaregåande opplæring
Det er mogeleg å søkje vidaregåande opplæring til skuleåret 2015-2016 gjennom www.vigo.no frå 7. januar. I år er det laga ei søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.
2015.01.08 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Sogn og Fjordane i skuletoppen
Siste publiserte tal frå Utdanningsdirektoratet viser at Sogn og Fjordane er gode på gjennomføring og viser ei positiv utvikling på gjennomføringa på yrkesfag.
2014.12.18 av Marit Brennset
Les meir
Skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring
Hovudutvalet for opplæring oppmodar kommunane til å søke midlar.
2014.11.26 av Marit Brennset
Les meir
Rådgjevarkonferansen 2014
Fylkesdirektør for opplæring og KS-skuleutvalet inviterer til konferanse for rådgjevarane i grunnskulane og dei vidaregåande skulane.
2014.11.13 av Marit Brennset
Les meir
Trappar opp tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring
Høgare status på yrkesfag og helsetiltak skal få ungdom til å gjennomføre vidaregåande opplæring.
2014.08.26 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Rådgjevarkonferansen 2014
Den årlege rådgjevarkonferansen blir på Hotel Alexandra tysdag 11. og onsdag 12. november.
2014.08.19 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.
2014.08.13 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land
EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.
2014.07.14 av Guro Høyvik
Les meir
Luster vidaregåande skule avslutta 137 år med skuledrift
Rundt 40 tilsette og inviterte gjester deltok på avslutninga for Luster vidaregåande skule på Munthehuset i Kroken 20. juni. Det vart ei flott markering, der dei tilsette fekk mykje skryt for måten dei har takla utfordringane dei siste åra på.
2014.06.27 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
250 000 kr til prosjektet «Høyangerskulen 1–13»
Høyanger vidaregåande skule har saman med fem grunnskular i Høyanger fått 250 000 kroner frå Utdanningsdirektoratet. Pengane skal gå til samarbeidsprosjektet «Høyangerskulen 1–13», som skal betre læringsmiljøet til elevar på alle trinn.
2014.06.18 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Elevane i Sogn og Fjordane mest fornøgde med lærarane
Resultata frå den store elevundersøkinga for 2013 syner at elevar her i fylket meiner læraren oftare hjelper dei å forstå det dei skal lære, enn elevar andre stadar i landet.
2014.06.06 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Gratis vidaregåande opplæring for vaksne – søknadsfrist 10. juni
Vi tilbyr frå hausten 2014 gratis vidaregåande opplæring for vaksne både i fag til generell studiekompetanse og i yrkesfag.
2014.05.27 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Sogndal overtek Luster-samarbeid med latvisk skule
Luster vidaregåande skule har dei siste sju åra hatt eit godt samarbeid med Daugavpils Trade Vocational Secondary School i Latvia. Fredag skreiv rektor Marta Sofie Vange ved Sogndal vidaregåande skule og den latviske rektoren under på at dei vil halde fram samarbeidet.
2014.05.26 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Maritim næringsreise i ytre Nordfjord
Karriere Sogn og Fjordane arrangerte maritim næringsreise i ytre Nordfjord 7. og 8. mai. Dei rundt 20 deltakarane var innom blant anna oppdrettsanlegget Marine Harvest, Båtbygg AS og Måløy vidaregåande skule.
2014.05.23 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Møte i fagopplæringsnemnda 21. mai
Fagopplæringsnemnda har møte på Måløy vidaregåande skule 21. mai. Sakene er no tilgjengelege her på heimesida til fylkeskommunen.
2014.05.14 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.
2014.05.13 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Medieelevar fekk pris for arbeid mot ruskøyring
Medieelevane i 3MK ved Mo og Jølster vidaregåande skule sikra seg denne veka andreplassen i den årlege konkurransen Death Trip. Elevar frå heile landet konkurrerer der om å lage den beste haldningskampanjen mot ruskøyring.
2014.05.07 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
«Nye» rektorar i Førde og Høyanger
Det er no klart at Liv Horvei vert rektor på den samanslegne Mo og Øyrane vidaregåande skule frå 1. august. Trygve Jacobsen vert assisterande rektor. I Høyanger er Torill Thorbjørnsen fast tilsett som rektor ved Høyanger vidaregåande skule.
2014.05.05 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
 
Om opplæring
Gjennomføring i vidaregåande opplæring
Skulebruksplanen
Rådgjeving og rettleiing
Vidaregåande opplæring
Tilskot
Regelverk
Prosjekt, planar og rettleiarar
Kurs og konferansar
Digital satsing
  Oppdatert 06/11/2015