Tore EriksenFylkesrådmannen er leiar for administrasjonen til fylkeskommunen. Han førebur saker for fylkesting, fylkesutval og hovudutvala og har elles tilsyn med heile den fylkeskommunale forvaltinga.

Tore Eriksen er fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkesrådmannen er den øvste leiaren for den samla administrasjonen. Sentraladministrasjonen er plassert i Fylkeshuset i Leikanger og Førde (kulturavdelinga).

 

 

No documents found
 
Om fylkesrådmannen
Kriseorganisering
Tema og tenester
Fylkesrådmannen si leiargruppe
Verktøy
Oppreisingsordninga
  Oppdatert 06/11/2015