Velkommen til innsida av arbeidsplassen din – frå utsida

Når du er borte frå din faste arbeidsstad, vil du likevel kunne nå dei viktigaste arbeidsverktøya dine gjennom å logge deg inn på Portalen. Du kan også gå direkte til e-post, den elektronisk reiserekninga samt andre relevante arbeidsverkty.

Med tenesta «Direct Access» som er tilgjengeleg for alle tilsette i «ikkjesensitiv» sone kan du nå alle tenester du tidlegare berre kunne nå frå kontoret ditt. I tillegg har vi vertøya «Lync» som gir deg høve til å kople opp interne og eksterne kontaktar for å samtale med tekst, lyd,
video og skjermdeling. Vi har og verktøyet «Jabber» som gjer datamaskina om til eit standard videostudio som kan nyttast i videosamtalar mot alle typar videokonferanseutstyr. Arbeidsplassen din skal etter behov vere open og tilgjengeleg frå alle stader, alltid.
No documents found
 
Arbeidsverktøy
Nyttige lenkjer
IKT
  Oppdatert 06/11/2015