blank illustrasjon fotball fysisk aktivitet
Illustrasjon
blank
Inviterer tilsette i kommunane til samling om spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg
18. juni arrangerer kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune den årlege samlinga for dei som har ansvar for tema kring spelemiddelordninga og anlegg for fysisk aktivitet i kommunane. I år er også kulturbygg eit tema på samlinga.

Samlinga vert i klubhhuset på Hafstadparken, torsdag 18. juni frå 08.45 - 15.00.

Målgruppe
Målgruppa for samlinga er dei tilsette i kommunane som har ansvar for arbeidet med anlegg for fysisk aktivitet, kulturbygg og spelemiddelordninga.

Program
Programmet finn du her

Påmeldingsskjema
Du kan melde deg på her

Kontaktpersonar
Atle Skrede
Sogn og Fjordane fylkeskommune
E-post: atle.skrede@sfj.no
Tlf.: 415 30 716

eller

Guro Høyvik
Sogn og Fjordane fylkeskommune
e- post: guro.hoyvik@sfj.no
Tlf: 415 30 608


Publisert av: Guro Høyvik
Dato: 21. mai 2015 - kl. 11:06


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015