blank Tannhelse
Illustrasjon.
blank
Vestlandskonferanse om avdekking av omsorgssvikt
Tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune er medarrangør for den store konferansen «Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys» i Bergen og Stavanger i desember.

Konferansen er tverrfagleg, og har tilsette i tannhelsetenesta og barnevernet som målgrupper. Hovudtema er korleis tannhelsetenesta kan avdekke omsorgssvikt og overgrep.

Konferansen vert i Bergen 2. desember og i Stavanger 3. desember – med same program dei to dagane.

Påmeldinga til konferansen opnar til sommaren.

Program for konferansen (issuu).

For meir informasjon
Britt Sønnesyn
rådgjevar, den offentlege tannhelsetenesta
britt.elise.sonnesyn@sfj.no
915 52 215


Publisert av: Birthe Johanne Finstad
Dato: 22. mai 2015 - kl. 09:13


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015