blank blank
Presentasjonar frå anleggskonferansen 2014
Presentasjonane frå anleggskonferansen 2014 finn du her. Konferansen vart arrangert 23. september i Førde.Fleire presentasjonar vert lagt ut etterkvart.

Program for anleggskonferansen 2014

Nytt frå idrettsavdelinga i Kulturdepartementet bl. a. ungdomsanlegg
v/ Morten Roa, seniorrådgjevar Kulturdepartementet

Fotballens behov og utfordring (hallar, vedlikehald undervarme m.m.)
v/ Jon Asgaut Flesjå, anleggsrådgjevar Norges Fotballforbund

Morgondagens ski-anlegg for betre folkehelse
v/ Marit Gjerland, anleggsrådgjevar Norges Skiforbund

Nærmiljøanlegga – første og viktigaste arena for fysisk aktivitet?
Gode skule-anlegg viktige i eit folkehelseperspektiv
Innleiing v/ Atle Skrede, rådgjevar Sogn og Fjordane fylkeskommune
Presentasjon v/ Geir Kåre Resaland, førsteamanuensis HISF
Presentasjon v/Turid Hatlem, rektor på Slåtten skule Førde kommune

Gamle skyteanlegg som bør rehabiliterast – miljøureining ?
v/ Per Jarle Kristiansen, Det Frivillige Skyttervesen

Friluftsliv for 0 – 100
v/ Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening

Idrettsrådets sin funksjon i kommunen
v/ Ingar Breilid, Sogn og Fjordane idrettskrins

Parallellsesjon 1 – Friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet
Naturmøteplassar (4H)
• Ballbingeprosjektet 2014 – rehabilitering (fylkeskommunen)
• Treningsapparat park for eldre (Førde kommune) (Video frå aftenposten.no)
Ungdomsprosjektet til Sogn og Fjordane Turlag (DNT)
Friluftslivets år (FNF)
• Ny giv for nærmiljøanlegga!

Parallellsesjon 2 - Idrett
Rulleskibaner, snø-produksjon, heisar, trafikktryggleik (Sogn og Fjordane skikrins)
• Nye anlegg innan skytesporten, støyvurdering m.m
• Ung Leder utdanning i idretten

Innlegg på konferansen, utan presentasjonar:

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
v/ Lars Grøteide, assisterande fylkesdirektør kulturavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune

Idrettens behov for anlegg i fylket neste fem åra
v/ Anne Leversund, organisasjonssjef Sogn og Fjordane Idrettskrins

Friluftsliv i endring – behov for nye anlegg?
v/ Marino Ask, styreleiar Sogn og Fjordane Turlag


Publisert av: Guro Høyvik
Dato: 5. oktober 2014 - kl. 11:33


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015