blank bolgja blaa adm 250px bølgja blå blank
Politikardag på Fylkeshuset 26. mai
Det vert fellesorienteringar for heile fylkestinget på politikardagen 26. mai. Her får personar og organisasjonar frå heile fylket høve til å leggje fram aktuelle saker for fylkespolitikarane.

Politikardagen vert i møterommet Firda på Fylkeshuset og startar kl. 15.00. Kvar innleiar får ca. 10 minuttar.

Program for dagen

 • Kva med fylkeskommunane/mellomnivået?
  Fylkesrådmann Tore Eriksen orienterer om det felles arbeidet fylkeskommunane gjer
 • Orientering om arbeidet i petroleumsrådet
  Ved fylkesordførar Åshild Kjelsnes
 • Sogn Jord- og Hagebruksskule
  Sogn regionråd orienterer som sitt syn på framtida for skulen
 • Korleis styrke samhandlinga kring fellessatsinga Framtidsfylket
  Orientering ved Gro Rukan
 • Kystvegen Ålesund–Bergen
  Orientering om prosjektet ved Eivind Hjellum
 • Arbeidsgruppa FV-609 Heilevang ved Hundsåna
  Orientering ved Kurt Hafstad
 • Orientering om rekrutteringssituasjonen for naturbruksfag
 • Fylkesveg 60
  Orientering ved ordførar Anne-Britt Nygård i Hornindal
 • Norsk Fjordhestsenter
  Orientering ved styreleiar Kjell Magne Åshamar

 

 


Publisert av: Birthe Johanne Finstad
Dato: 28. mai 2014 - kl. 11:25


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015