blank blank
Søknadsskjema

Dersom anna ikkje er oppgjeve på skjemaene kan du sende dei til:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

Kultur  
Søknad om kulturmidlar
Eletronisk skjema
Tilskotsmidlar for kultur Lenkje
   
Samferdsle  
Løyveskjema - drosje
   
   
   
Plan og samfunn  

Tilskotsordningar for plan og samfunn
– Folkehelse, friluftsliv, miljø, samfunnsutvikling

Lenkje
   
Opplæring  
For Oppfølgingstenesta  
Individuell plan over tiltak
Informasjonsskriv
Stadfesting av opplæring
Tilpassa opplæring  
Vedleggsskjema 1 - søknad om spesialundervisning eiga side
Vedleggsskjema 2 - melding om tilpassa opplæring eiga side
Vedleggsskjema 3 - søknad om inviduell behandling eiga side
Vedleggsskjema for minoritetsspråklege eiga side
For vidaregåande skular  
Avklaringssamtale og oppfølgingsavtale eiga side
For bedrifter  
Lære- og opplæringskontrakt Lenkje
Skjema for avtale om læreplass ODF ODT tekst 16x16
Søknad om godkjenning som lærebedrift
Svarskjema, melding om lærlingeinntak
For søkjarar til vidaregåande opplæring  
Søknadsskjema, vidaregåande opplæring ODF ODT tekst 16x16 
Søknadsskjema, toppidrett ODF ODT tekst 16x16 
Søknadskjema, YSK (tidlegare TAF) ODF ODT tekst 16x16 
Svarskjema, opplæring i bedrift

 Symbolforklaring

PDF-dokument
Digitalt dokumentformat. Les meir om PDF.

 ODF ODT tekst 16x16

ODT-dokument
Ope filformat for tekstdokument. Les meir om OpenDocument.

 ODF ODS spreadsheet icon 16x16 ODS-dokument
Ope filformat for rekneark. Les meir om OpenDocument.
  DOC-dokument
Microsoft Office Word tekstdokument. Les meir om Word.
 Excelikon XLS-dokument
Microsoft Office Excel rekneark. Les meir om Excel.


Publisert av: Asbjørn Ness
Dato: 4. mars 2015 - kl. 12:22


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015