blank blank
Møtekalender 2015 – Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

 Møtekalender 2015

 

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Fylkestinget
      10.   16. og 17.       13. og 20.*   8. og 9.
Fylkesutvalet
28. 25. 26.  9. og 13.  6. 3., 15. og 24.   17. 30. 12. 4. og 25. 7. og 9.
Finansutvalet 28. 25. 26.    6. 24.     30. 12. 4.  
Planutvalet 28. 25. 26.     24.   17. 30. 12.    
Hovudutvalet for
opplæring
  11. 25.   13. 2. og 23.   26. 29. 28. 24.  
Hovudutvalet for
plan og næring
  17. 25.   5. og 13. 2.     29. 27. 24.  
Hovudutvalet for
samferdsle
  11. 25.   12. og 13. 2.     29. 28. 24.  
Hovudutvalet for
kultur
  10. 25. 28.  13. 2.   25. 29. 27. 24.  
Politikardagar          13. 1.     28.   23.  
Fylkesvalstyre
         6.       17. og 18.      
Kontrollutvalet
  10. 25.   12. 23.   25. 29.   3. og 24.  
Trafikktryggingsutvalet
  3.   9.   11.     10.   19.  
Hovudsamarbeidsutvalet
  18.     27.       16.   18.  
Fylkestinget for ungdom
    20.-22.                  
Likestillingsutvalet
                    25.  
Fylkesrådet for eldre
    18. 28.   11.         19.  

Fylkesrådet for funksjonshemma

  10. 23.     9.     22.   12.  
Drøftingsmøte**           24.         25.  
Stortingsbenken med fleire***    16.     29.         23.    

* Konstituerande fylkesting
** Felles drøftingsmøte med fylkesutvalet, fylkeshovudstillitsvalde,
fylkeshovudverneombodet og hovudsamarbeidsutvalet.
*** Møte med stortingtingsrepresentantane, fylkesmannen,
Innovasjon Norge, NHO og Høgskulen.

Samtidige møte i hovudutvala: 25. mars, 13. mai, 2. juni, 29. september og 24. november.

Partia har gruppemøter og det er møte i fylkesutvalet dagen før kvart fylkesting.

Til politiske saker

Med atterhald om endringar. 
Møtekalender 2015, utskriftsvennleg versjon


 

 

Møtekalender 2014

 

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Fylkestinget
 
 
 
 
 
11. og 12.
Førde
 
 
23.
14.
Loen
 
9. og 10.
Leikanger
Fylkesutvalet
29. 
26.
 
 2.
14., 23.
4., 10. og 18.
 
18.
24.
13. og 15.
5. og
26.
8. og 10.
Finansutvalet 29.      2.   18.     24. 15. 5.  
Planutvalet   26.       18.   18.   15.    
Hovudutvalet for
opplæring
 
12. 
25.
 
27.
17. 
 
 
23.
29. 
25.
 
Hovudutvalet for
plan og næring
 
5. og 25. 
19. 
 
27.
25. 
 
 
23.
28. 
25.
 
Hovudutvalet for
samferdsle
 
12. 
12. 
 
27.
24. og 25. 
 
 
23.
29. 
25.
 
Hovudutvalet for
kultur
 
12. 
19. 
 
27.
16. og 17. 
 
27. 
23.
29. 
25.
 
Politikardagar         26.       22.   24.  
Kontrollutvalet
30. 
 
18. 
 
27. 
17. 
 
26. 
23. 
 21.
25. 
 
Trafikktryggings-
utvalet
 
 3.
 
9. 
 
16. 
 
 
10.
 
19. 
 
Hovudsamarbeids-
utvalet
 
 27
 
 
22. 
 
 
 
25. 
 
27. 
 
Likestillingsutvalet
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
26.
 
Fylkesrådet for eldre
 
 
5. 
 
 
4. 
 
 
17. 
 
12.
 
Fylkesrådet for
funksjonshemma
 
 6.
 
 1.
    
17. 
 
 
 9.
 
26. 
 
Fylkestinget for ungdom
 
 
21.–23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagen før fylkestinget har partia gruppemøte, og det er møte i fylkesutvalet.
Drøftingsmøte med fylkesutvalet, fylkeshovudstillitsvalde, fylkeshovudverneombodet og hovudsamarbeidsutvalet: 18. juni og 26. november.

Møte med stortingsrepresentantane, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, NHO og Høgskulen:
31. januar
23. mai
24. oktober

Dagar for felles møte i hovudutvala:
27. mai for tertialrapport 1/2014
23. september for tertialrapport 2/2014 og budsjett 2015/økonomiplan
25. november for budsjett 2015/økonomiplan.Publisert av: Siw Heidi Bäckström
Dato: 26. mai 2015 - kl. 14:19


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 06/11/2015