Nyhende
Førde. Foto: Oskar Andersen
Regjeringa går for Førdepakken
Regjeringa la fredag 5. juni fram stortingsproposisjonen om Førdepakken. Det er eit viktig steg vidare for utvikling av Førde som by, sykkelby og trafikk-samlingspunkt.
Les meir
DKS- og UKM-konferanse september 2015
Kulturkonferanse: "Felles barn, felles ansvar"
Fylkeskommunen ved Den kulturelle skulesekken (DKS) og Ungdomens kulturmønstring (UKM) inviterer saman med kulturskulane til kulturkonferanse 17. og 18. september.
Les meir
logo regionale forskingsfond
Millionløyving til vestnorske forskingsprosjekt
Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,4 millionar kroner til nye og spennande forskingsprosjekt i landsdelen. Lærdal Elveeigarlag og Førde kommune er blant aktørane som får forskingsmidlar.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møtebok frå fylkesutvalet 3. juni
Fylkesutvalet handsama blant anna årsrapport og rekneskap for 2014 og økonomiplan for 2016 til 2019 i møtet 3. juni. No er møteboka klar.
Les meir
Enok illustrasjon
Fylkesutvalet løyvde 1,9 millionar kroner til enøktiltak
Fylkesutvalet vedtok 3. juni årets tildeling frå det fylkeskommunale enøkfondet. Til saman får kommunar og organisasjonar i fylket inntil 1 928 725 kroner.
Les meir
illustrasjon industri. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com
Fylkesutvalet sender industristrategi på høyring
I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, bestilte fylkespolitikarane ein eigen strategi for industrien i fylket. Eit utkast til slik strategi er no klar, og no skal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si om han.
Les meir
illustrasjon fotball fysisk aktivitet
37 millionar i spelemiddelkroner til 60 anlegg i fylket
Sogn og Fjordane fekk i år meir spelemidlar enn nokon gong – heile 37 millionar kroner. 2. juni fordelte hovudutvalet for kultur pengane til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv over heile fylket.
Les meir
illustrasjon elev-pc
No kan du bestille elev-pc
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
Les meir
Førdekonferansen. Foto: Førdefestivalen
Førdekonferansen 2015: kultur, frivilligliv og tillit
Torsdag 2. juli vert Førdekonferansen arrangert for sjette gong. Konferansen er ein del av Førdefestivalen, og i år vert kulturen, frivilliglivet og tillit sett på dagsorden.
Les meir
Åshild Kjelsnes fylkesordførar Kristjan Logason
Fylkesordføraren fryktar eit mindre trygt Sogn og Fjordane
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes er svært skuffa over resultatet av politireforma. Ho er redd reforma vil føre til svekt tryggleik for folk i Sogn og Fjordane, som fylgje av svekt beredskap.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Kviknes Hotel
Møte i fylkestinget 16. og 17. juni
Fylkestinget har møte på Kviknes Hotel i Balestrand 16. og 17. juni. I tillegg til vanleg sakshandsaming, skal fylkestinget også ha sitt årlege møte med Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi.
Les meir
Høyringsdokument

Ingen høyringar no.

Høyringsdokument

Ingen høyringar no.

Politiske saker:
(11.06.2015)

Kontakt oss
(09.06.2015)

37 millionar i spelemiddelkroner til 60 anlegg i fylket
(08.06.2015)

Regjeringa går for Førdepakken
(08.06.2015)

Elev-pc
(08.06.2015)

Kulturkonferanse: "Felles barn, felles ansvar"
(08.06.2015)

No kan du bestille elev-pc
(08.06.2015)

Møte i fylkestinget 16. og 17. juni
(08.06.2015)

Invitasjonar
(05.06.2015)

Fylkeskommunale eigarskap
(05.06.2015)

  Oppdatert 06/11/2015